Ons aanbod

We engageren buurtorganisaties en andere lokale initiatieven om te handelen, produceren en ontwikkelen onder gedeelde waarden die leven geven aan een duurzame en inclusieve toekomst van het lokaal gebeuren. Vzw Deelta adviseert en begeleidt hen in de stapsgewijze opbouw van gratis diensten en het organiseren van inclusieve activiteiten voor hun leefomgeving. Deze lokale initiatieven brengen we onder in de Deelta – beweging zodat we hen meer kwalitatieve ondersteuning kunnen bieden. 

Klik hier voor meer info

We zijn actief bezig met onszelf te ontwikkelen zodat we geregeld nieuwe kwalitatieve diensten ter beschikking kunnen stellen voor de initiatieven in onze beweging. Hierdoor verandert ons aanbod ook snel. Op deze pagina vind je alle diensten en tools die we op dit moment gratis ter beschikking stellen, onderhouden en trachten te verbeteren. 

Onze algemene diensten

● vanuit onze vzw: geëngageerde individuen, lokale initiatieven en hulpgevende organisaties contacteren, uitnodigen en motiveren om met onze organisatie een samenwerkingsverband op te starten waaruit autonome,- inclusieve – en – duurzame – projecten uit kunnen ontstaan;

● het uitbouwen van werkgroepen met vrijwilligers en partners voor het opstarten van nieuwe gratis diensten en projecten;

● projecten die door ondersteuning zijn ontwikkeld: verder onderhouden en daaruit gratis diensten oprichten, en deze ter beschikking stellen voor onze partners; namelijk de organisaties in onze beweging;

● het onderhouden, toegankelijker maken en innoveren van onze website die als basisdienst heeft om mensen te informeren over hoe we als organisatie onze samenleving willen transformeren a.d.h.v. het belang van alle mensen en de natuur;

● adviseren en doorverwijzen van lokale initiatieven;

het beschermen van kennis, werken, producten, systemen en diensten: die worden uitgegeven onder onze eigen licentie, nameijk de “Utopische Commons Licentie”. Deze licentie beschermt uitgebreid de rechten van de mens, dier en ecosystemen, en hun recht tot bevrijding. 

Onze tools 

● Nieuwspagina: Binnenkort zullen geëngageerde individuen en lokale initiatieven binnen onze beweging kunnen genieten van een gratis nieuwspagina waar ze zelf nieuwsartikels mogen publiceren onder onze licentie.  Aan de hand van onze nieuwspagina kunnen ze het gebeuren uit hun buurt delen met de buitenwereld. Hierdoor kunnen diverse lokale initiatieven inspiratie zijn voor de ontwikkeling van andere leefomgevingen. 

Klik hier voor meer info

Deel deze pagina

Winkelmandje