Structuur

Om een gezonde en nauwe samenwerking binnen onze organisatie te bekomen, verkiezen we een bottom-up of platte machtsstructuur als organisatievorm. Zo heeft elk Deelta lid een gelijkwaardige stem binnen onze beweging en elk vzw Deelta lid in een gelijkwaardige stem in  onze organisatie. Als bottom-up structuur nemen we een holocratische structuur*1* als fundamentele organisatievorm. Zo heeft elk lid niet alleen evenveel zeggenschap in Deelta of vzw Deelta, op eigen initiatief kunnen ze rollen opnemen wanneer ze de aanwezigheid van die rol noodzakelijk achten. Zo kan elk lid:

  1. zelf bepalen in welke vorm deze hulp ter beschikking stelt binnen onze organisatie of beweging;
  2. autonoom te werk gaan;
  3. alleen rollen opnemen waarvoor deze de bijhorende verantwoordelijkheden ook wilt opnemen;
  4. toch vatbaar zijn voor instemming van andere Deelta-leden omtrent het kader waarin ze hun rol uitvoeren, het beslissingsvermogen in die rol en grootte van verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het opnemen van die rol. 

Verduidelijkingen

1. Holocratie is een besturingsmodel voor organisaties. Het model neemt afstand van het traditionele top-down management en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Uitgangspunt is dat zo een organisatie door de dynamische en transparante structuur in staat is zichzelf voortdurend bij te sturen. Holocratische organisaties werken met een organische en platte structuur van “cirkels” (teams). Hierin vervult iedereen zijn eigen unieke “rol” met duidelijke gedefinieerde verantwoordelijkheden. Iedere medewerker is “manager” van zijn eigen rol en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren hiervan.

Deel deze pagina

Winkelmandje