Autonomie

Wanneer je als mens zelfstandig beslissingen neemt en uzelf kan voorzien van wat je nodig hebt om te leven: dan ben je in principe autonoom. Autonomie wordt gezien als een noodzakelijke basisbehoefte voor levensmotivatie en algemeen welzijn. Dit houdt ook in dat je als individu kan leven volgens eigen opgelegde wetten. Een regio, land, buurt of groep mensen kunnen ook een politiek autonoom orgaan vormen. 

Wanneer alle individuen samen beslissen over de regels en handelingen van de groep zonder dat de individuele autonomie wordt verwaarloosd, dan handelen de individuen als in groep in harmonie met elkaar. Het individu handelt nog steeds autonoom maar niet naar situaties waarin die de vrijheden of autonomie schendt waar die van een ander individu of de groep begint. 

Autonomie hangt nauw samen met decentralisatie. In de politiek zou iedere nationale staat autonoom of soeverein dienen te zijn met een onafhankelijke beslissings – en wetgevingsbevoegdheid. Dit is een illusie aangezien alle nationale staten ter wereld onderworpen zijn aan een centrale regering en de invloed van de financiële markt. Tegelijkertijd hebben de individuen van elke nationale staat geen bindende inbreng of is deze niet in harmonie met die van de centrale regering.

Macht en corruptie gaan hand in hand, en dit gaat ten koste van ieders belang; zelf op lagere beslissingsniveaus. De allerrijken worden rijker en de rest verliest zijn aandeel in de welvaart van de maatschappij. Beslissingsmacht over de directe leefomgeving en de welvaart hieruit: dient weer in handen worden gebracht van alle betrokkenen. Onafhankelijkheid van autoriteit en de markt is fundamenteel voor individuele autonomie maar ook van een gezonde samenleving; die beheerd wordt door lokale initiatieven en lokale bewegingen van onderuit.

Vzw Deelta bouwt aan inclusieve samenlevingsstructuren die een voedingsbodem vormen voor autonomie en welvaart voor alle leden van een gemeenschap, straat, buurt of samenleving.

Meer info komt nog ter beschikking. Heb je nog vragen?

Deel deze pagina

Winkelmandje