Kernwaarden kort

We willen een voedingsbodem maken voor organisatiestructuren die onze samenleving stapsgewijs willen transformeren in het belang van alle mensen en de natuur. Net zoals de huidige wetten, de fundamenten vormen van de huidige samenleving: voorzien we zelf nieuwe fundamenten die de basis vormen voor inclusieve, gedecentralisseerde en duurzame samenlevingen. De gehele Deelta beweging handelt dan ook vanuit deze fundamenten. Hieronder geven we een verkorte versie van de waarden en normen weer:

Wij staan achter:

♦ maximale inclusie van alle betrokkenen;

♦ het recht op autonomie maar ook op decentralisatie;

♦ de bescherming en uitbreiding van de rechten van mensen, dieren en biotopen samen met het recht tot hun bevrijding;

♦ herstel, behoud en uitbreiding natuurgebieden;

♦ schenken en delen i.p.v. ruilen, kopen, verhuren of verkopen;

♦ recht op collectief  beheerd gemeengoed*1* dat altijd in handen blijft van alle leden van het collectief of de samenleving;

♦ recht op je directe leefomgeving en een waardig aandeel van de opbrengsten uit deze;

♦ recht op gelijkwaardige bindende inbreng;

♦ duurzame en circulaire economie, recycling en upcycling;

♦ recht op maximale privacy en vermoed van onschuld;

♦ bottom-up en holocratie*2* i.p.v. hiërarchie;

♦ samenwerking uit vrije wil en niet uit verplichting;

♦ het geweldloos en begripvol oplossen van disputen en conflicten.

Wil je meer weten over onze fundamenten of de volledige kernwaarden leren kennen?

Kernwaarden volledig

Fundamenten

Verduidelijkingen

1.  Commons of gemeengoed zijn hulpbronnen zoals grondstoffen, lucht, ruimte, kennis, gereedschap, producten of werken die toebehoren aan alle leden van een gemeenschap of samenleving. Niet – commercieel, collectief beheerd gemeengoed: verwijst naar een specifieke vorm van commons die zoals hiernet vermeld vrij zijn van commercieel gebruik of commerciële doeleinden. Verder dienen deze specifieke commons samen worden beheerd met alle betrokkenen of door een kleinere groep mensen, maar met toelating van alle betrokkennen hierin. De hulpbronnen kunnen geen privé-eigendom tenzij ze collectief beheerd worden door alle betrokkenen uit die leefomgeving.

2.  Holocratie is een besturingsmodel voor organisaties. Het model neemt afstand van het traditionele top-down management en verdeelt autoriteit over alle medewerkers in de organisatie. Uitgangspunt is dat zo een organisatie door de dynamische en transparante structuur in staat is zichzelf voortdurend bij te sturen. Holocratische organisaties werken met een organische en platte structuur van “cirkels” (teams). Hierin vervult iedereen zijn eigen unieke “rol” met duidelijke gedefinieerde verantwoordelijkheden. Iedere medewerker is “manager” van zijn eigen rol en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren hiervan.

Deel deze pagina

Winkelmandje