Wat doen we?

Op deze pagina vind je de voornaamste activiteiten en diensten van onze organisatie. Verder wordt er ook kort toegelicht welke projecten we aan het ontwikkelen zijn. We helpen vrijwillig in het opbouwen van een onafhankelijke samenleving gefundeerd op solidariteit, duurzaamheid, zelfvoorziening en autonomie. Samen bouwen we aan een voedingsbodem om lokale initiatieven en sociale structuren te laten floreren, die vrijwillig het leven van de medemens en de planeet willen opwaarderen. 

Aanbod

Deelta is onze beweging die we met de lancering beginnen te ontwikkelen uit geëngageerde individuen, groepen, organisaties en partners die samen bouwen aan een voedingsbodem voor een duurzame en inclusieve samenleving. Vzw Deelta ontwikkelt voor hen gratis diensten en gratis tools die hen ondersteunen. 

Klik hier voor meer info

Ondersteuning buurtorganisaties

Onze organisatie maakt de voedingsbodem voor het opbouwen van een hechte en solidaire samenleving. Al enkele decenia zijn we als bevolking meer uit elkaar aan het groeien. Ook al heeft het internet afzonderlijke bevolkingsgroepen kunnen verbinden, toch zien we duidelijk de gevolgen van een leefomgeving die een gebrek aan verbondenheid heeft. Zo is spontane lokale samenwerking doorheen de jaren verder afgenomen en heeft financiële concurrentie veel van de lokale buurtgeest kunnen uitdrijven.

Om deze redenen focussen we onze hulpverlening op het lokale met  kijk op het globale. We willen lokale en globale concurrentie vervangen door hechte samenwerking in het opbouwen van projecten die onze collectieve noden kunnen vervullen; onafhankelijk van de globale economie. Door samen onze individuele en gemeenschappelijke belangen op tafel te leggen: kunnen lokale initiatieven worden opgericht die deze trachten te beantwoorden voor heel de buurt.

De meest geëngageerde buurtbewoners nemen de leiding in het maken van een meer verbonden buurt, waar welzijn en samenhorigheid kan gedijen. Als organisatie gaan we naar hen op zoek en staan we klaar om hen te helpen in het transformeren van hun buurt. 

Klik hier voor meer info

Opbouw Deelta beweging

Beweging

Vzw Deelta zet zich in om verschillende lokale initiatieven, groepen en individuen onder te brengen in een beweging die handelt vanuit respect en bescherming: voor de rechten van de mens, dieren en ecosystemen. Vanuit deze beweging trachten we samenwerkingsverbanden op te starten die lokale organisaties en lokale initiatieven ondersteunen in hun groei. 

We vormen een voedingsbodem die gratis diensten, tools, producten, grondstoffen, info en systemen voor elkaar ter beschikking stellen, aan alle leden van onze beweging. Hieruit trachten we structuren, diensten en systemen uit de huidige samenleving: aan te vullen of te vervangen door alternatieve structuren, diensten en systemen die wel gemaakt zijn om alle mensen, dieren en ecosystemen te bevoordelen.

Klik hier voor meer info

Opbouw Utopische deeleconomie

Uit onze beweging bouwen we aan een collectief beheerde economie*1* waarbij welvaart gelijk verdeeld wordt onder de leefomgevingen die er deel van willen uitmaken. De leden van die leefomgevingen kunnen genieten van de vooruitgang in technologie, kennis en vaardigheden: die diverse gemeenschappen verkrijgen en delen met elkaar. Het beslissingsproces hierin steunt op de toestemming van alle betrokkenen in het beslissingsmechanisme dat wordt gebruikt in hun leefomgeving. 

Het gaat erom dat iedereen die lid is van een collectief beheerde samenleving: meegeniet van de waarde die dagelijks gegenereerd en gedeeld wordt met elkaar; vrij van welvaart ontginnende structuren. 

Klik hier voor meer info 

Buurtorganisatie

Adviseren, begeleiden en verbinden

Onze organisatie wil samenhorigheid en samenwerking tussen buurtbewoners uitbouwen. We helpen hen om te gaan met elkaars verschillen te verenigen aan een overkoepelend idee en gebruiken gemeenschappelijke noden, gronden of doelen als leidraad voor het zoeken naar oplossingen waarin alle betrokkenen zich in vinden. De leden van onze organisatie zijn de lijm die verschillende buurten en organisaties willen samenbrengen. We adviseren buurtbewoners, organisaties en lokale besturen en begeleiden samenwerking tussen hen aan de hand van bemiddeling. Verder trachten we conflicten te voorkomen en op te lossen in leefomgevingen die ons om hulp vragen.

Meer info komt nog ter beschikking

Rechten en onze fundamenten

Onze organisatie bouwt mee aan een beweging die de uitbreiding en bescherming van rechten van dieren, ecosystemen en mensen ondersteunt. Tegenwoordig worden deze rechten verwaarloosd: wat een verwoestende impact heeft op onze omgeving en ons welzijn. Om dit probleem op te lossen, richten we een beweging op met waarden die een gezond evenwicht tussen het collectief en individueel belang in balans houdt. Alle diensten, werken, tools, producten of samenwerkingsverbanden zijn dan ook beschermd onder onze eigen licentie die deze waarden beschermen. 

Klik hier voor meer info

Tools 

Onze organisatie is van plan digitale tools te maken die verbinding en samenwerking in lokale leefomgevingen stimuleert en vergemakkelijkt. Deze tools ondersteunen lokale initiatieven in het ontwikkelen en organiseren van projecten en buurtactiviteiten. Deze tools zullen helemaal gratis zijn, onderhouden en verbeterd worden door onze organisatie.  

Klik hier voor meer info

De campagne “Vrije grond”

Door een gebrek aan openbare gronden en de uitbreiding in de privatisatie van openbare gronden: gebeurt er een toename in de scheiding van de mens en zijn directe omgeving. Door de verkoop van deze gronden: verliezen we als mens het recht op betreding en benutting van onze publieke gronden. Dit vormt een groot probleem voor een samenleving waarin op zich al bijna alle ruimten geprivatiseerd zijn. 

We zetten een campagne op poten met verschillende organisaties om samen vastgoed op te kopen en te herstellen tot beschermt gemeengoed*2*. Het doel is om deze grond vrij te maken van de vastgoedmarkt zodat ze eeuwig in bezit kan blijven van alle leden van een gemeenschap of samenleving. We laten lokale initiatieven deze ruimten collectief beheren en schenken ze mogelijks aan hen onder bindende voorwaarden. Zo willen we een tegenwerkende kracht vormen in de verdwijning van openbare grond, en sterker nog: de uitbreiding van deze realiseren.

Meer info komt nog ter beschikking

Lage financiele en sociale inkomsten

Verduidelijkingen

1.   Collectief beheerd: beheerd door alle betrokkenen van een groep, straat, buurt, gemeenschap of leefomgeving.

2. Commons of gemeengoed zijn hulpbronnen zoals grondstoffen, lucht, ruimte, kennis, gereedschap, producten of werken die toebehoren aan alle leden van een gemeenschap of samenleving. Niet – commercieel, collectief beheerd gemeengoed: verwijst naar een specifieke vorm van commons die zoals hiernet vermeld vrij zijn van commercieel gebruik of commerciële doeleinden. Verder dienen deze specifieke commons samen worden beheerd met alle betrokkenen of door een kleinere groep mensen, maar met toelating van alle betrokkennen hierin. De hulpbronnen kunnen geen privé – eigendom tenzij ze collectief beheerd worden door alle betrokkenen uit die leefomgeving.

Deel deze pagina

Winkelmandje