Over ons

Deelta vindt zijn roots in burgerparticipatie, commons, flatpack democracy, veganisme, holocratie en bottom-up.  We gebruiken deze methoden en ideologieën hoofdzakelijk ter inspiratie voor het ontwikkelen van een organisatie die zowel lokaal als globaal de transitie vanuit een ontwricht economisch systeem, naar “een grondstof-gebaseerde economie” wil begeleiden. Deze transitie start met het opbouwen van de voedingsbodem waaruit een solidaire en duurzame samenleving uit kan ontstaan.

Identiteit

Vzw Deelta is een gedecentraliseerde niet-gouvernementele commonsorganisatie*1*,*2*,*3*. We zijn onafhankelijk van de overheid en richten ons op het maatschappelijke belang en op de creatie van gratis toegankelijke commons. Het gratis beschikbaar stellen van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen voor elkaar is voor ons initiatief fundamenteel. Vanuit dit principe helpen we mensen met het opbouwen van een inclusieve en autonome organisatie structuur waarin ze vrijwillig mee kunnen beslissen over de toekomst van hun leefomgeving.

We voorzien diensten, handleidingen en tools die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een meer verbonden samenleving. Deze zijn gratis en toegankelijk voor iedereen die lid wil worden van onze beweging. Voor onze organisatie is solidariteit en diversiteit fundamenteel en is gemeenschappelijkheid die tussen de mensen heerst en zou kunnen wezen een zegen.

Opbouw voedingsbodem 4

Om duidelijkheid te scheppen zijn de beweging Deelta en de organisatie vzw Deelta twee verschillende begrippen. Het Deelta initiatief is de beweging zonder juridische vorm die vzw Deelta heeft opgericht. De oprichters van beide organisaties zijn hetzelfde. Onze organisatie bestaat voornamelijk uit vrijwilligers. We gaan van start in Gent met het opbouwen van Deelta. We bereiden ons al voor op uitbreiding in heel Vlaanderen en dromen van meer.

Onze beweging is gericht op duurzaamheid en solidariteit en is voor iedereen die bewust wil meebouwen aan een alternatieve samenleving waar we individueel als collectief in hart en nieren achter staan. Aangezien de meningen over zo’n samenleving heel hard uiteenlopen, vormen we onze beweging a.d.h.v. fundamenten die een thuis biedt voor mensen met diverse meningen. Samen bouwen we aan een voedingsbodem voor het vervullen van onze collectieve noden.

Klik hier voor meer info

Verduidelijkingen

1. Gedecentraliseerd wil zeggen dat de van functies en bevoegdheden van een organisatie, besturingsorgaan of een andere autoriteit:  verdeeld is over verschillende leden of deelorganisaties. 

2. Ngo’s of niet – gouvernementele organisaties zijn organisaties zonder winstoogmerk die onafhankelijk van nationale overheden opereren.

3. Commons of gemeengoed zijn hulpbronnen zoals grondstoffen, lucht, ruimte, kennis, gereedschap, producten of werken die toebehoren aan alle leden van een gemeenschap of samenleving. 

Deel deze pagina

Winkelmandje