Gebruiksvoorwaarden

Intro

Als organisatie zijn we toegewijd in het opbouwen van een inclusieve duurzame samenleving waarin respect en waardering voor al het leven fundamenteel is. Onze beweging genaamd “Deelta” die we voortbrengen samen met de organisatiedienst “vzw Deelta”: zijn gebouwd op wederzijds begrip, respect, tolerantie en aanmoediging. We willen een diverse gemeenschap vormen; wie je ook bent, wat uw achtergrond ook is, we verwelkomen u.

 
Om constructief ons doel in realiteit te brengen, beginnen we met het verduidelijken van afspraken omtrent de manier waarop onze organisatie te werk gaat, u steunt, met u wil samenwerken en welke voorwaarden er hangen aan het gebruik van onze diensten.

Verduidelijkingen

De gedragscode die Deelta stelt voor het gebruik van diensten, activiteiten georganiseerd of medegeorganiseerd door Deelta, tools, applicaties en de website van Deelta, zijn niet beperkt tot dit document maar lopen verder in de beleidsdocumenten: Gedragscode Deelta, Auteursbeleid Deelta, Conflictmanagement Deelta, de Utopische  Commons Licentie (Deelta licentie) en het Privacybeleid van Deelta.

Wat bedoelen we met:

Deelta: Collectief van alle Deelta bewegingen, Deelta gemeenschappen en Deelta organisaties. 

Onze beweging/gemeenschap/beweging/Deeta beweging/Deelta gemeenschap: stellen alle individuen, leden, vrijwilligers, partners, groepen en organisaties voor die zich aansluiten bij onze waarden, normen en zich inzetten voor het ontwikkelen van een solidair platform voor de transformatie naar een inclusieve en duurzame samenleving.  

Organisatie Deelta/ onze organisatie: is vzw Deelta en al haar leden. Samen behouden, ondersteunen en voorzien ze gratis alle diensten voor aangesloten individuen, groepen, partners, organisaties en initiatieven. 

Leden van onze organisatie: zijn Individuen of andere rechtspersonen die effectief en erkent lid zijn bij vzw Deelta. Onze organisatie bezit een offciële lijst van alle leden van de Deelta organisatie. Op vraag mag je deze inkijken. In onze digitale gemeenschappen zullen leden van onze organisatie een erkennend extra symbool naast hun gebruikersnaam hebben.

Diensten/onze diensten: zijn advies, hulp, ondersteuning, tools, gunsten en systemen die de leden van onze organisatie gratis ter beschikking stellen. 

Tools: hulpmiddelen die door vzw Deelta ontworpen, gemaakt, gecreëerd, onderhouden worden en gratis ter beschikking worden gesteld. Zo vormt onze website, onze nieuwspagina en onze digitale gemeenschappen: een aantal van onze digitale tools. 

Onze website: https://deelta.be en webadressen die dit domein in de url bevatten. 

Onze nieuwspagina: digitale ruimte waar nieuwsartikelen worden verzameld; https://deelta.be/nieuwspagina: gepubliceerd op de website van Deelta: https://deelta.be 

WordPress berichten: informatieberichten, nieuwsberichten en nieuwsartikelen op onze website.

Informatieberichten: handleidingen, onderzoek en/of tips gepubliceerd op onze website a.d.h.v. wordpress berichten.

Matrix netwerk of matrix protocol: is een communicatie-tool dat
naadloze communicatie tussen meerdere communicatieplatformen toelaat. In
tegenstelling tot de meeste netwerken, kan je in matrix; gratis, decentraal,
geëncrypteerd en anoniem communiceren. Matrix biedt een alternatieve oplossing
tegenover conventionele netwerken. Het is open-source, up-to-date,  heeft
enorm veel potentieel voor functionaliteit, is gebruiksvriendelijk, reclamevrij
en op de servers van matrix zelf wordt er niet aan data-mining gedaan. 

Onze digitale gemeenschap: is een digitale ruimte (space) dat voor onze organisatie een digitale gemeenschapspagina voorstelt in de element applicatie op het matrix netwerk. Deze gemeenschapspagina’s worden door onze organisatie opgericht, onderhouden en gemodereerd door een aantal aangestelde leden of vrijwilligers van onze beweging. Op deze gemeenschapspagina’s bevinden zich gesprekken of communicatiekanalen die ook door aangestelde leden of vrijwilligers van onze beweging worden gemodereerd. 

Leden van “onze digitale gemeenschappen” of “digitale Deelta gemeenschappen”: zijn gebruikers, partners, cooperanten, werkgroepen, teams, individuen die deel uitmaken van de gesprekskanalen in minstens één van onze digitale gemeenschappen. We noemen ze leden van onze digitale gemeenschap in de element applicatie. 

Ons platform/solidair platform/ Deelta’s platform/platform: Alternatieve sociale kaart of verzamelingspagina op onze website van partners, groepen en organisaties die zich identificiëren als lid van de Deelta beweging/gemeenschap. Het solidair platform zal binnekort ter beschikking komen op onze website. Samen zetten zij zich in voor onze gemeenschap en bouwen actief mee aan de Utopische deeleconomie (Deelta economie) en/of de voedingsbodem voor zelforganiserende en lokale initiatieven die zich inzetten voor elkaars lokaal en collectief welzijn; begeleid door de fundamenten van deelta. Deze vind je op de webpagina: https://deelta.be/fundamenten onder de rubriek: kernwaarden van Deelta. 

Utopische deeleconomie: Duurzaam bottom-up systeem waarbij de participanten hun noden maximaal onafhankelijk vervullen a.d.h.v. zelfvoorziening en benutting van hun individueel aandeel in de collectieve opbrengst van hun omgeving op een maximaal  duurzame wijze. Productie van goederen en het aanbieden van diensten gebeurt gratis met als doel andere participanten in deze economie te helpen met het thuisbrengen van kennis en nieuwe, duurzame en zelfvoorzienende systemen waardoor ze zelf onafhankelijk hun andere noden nu ook verder kunnen vervullen, en de systemen hiervoor zelf kunnen maken en onderhouden. Deze economie steunt volledig op circulaireit, recycling, upcycling samen met behoud, uitbreiding en bescherming van de natuur en collectieve omgeving. 

Derde partij/derden/andere partijen: individuen, bedrijven of overheidsinstanties die niet worden gemanaged of gecontrolleerd worden door vzw Deelta als legeale entiteit.

Wij/ons/we: vzw Deelta

jij/u/jouw: jij als individu, ongeacht of in geval je gebruik maakt van onze diensten namens uzelf of iemand anders. 

Collectieve beslissingen: Zijn beslissingen die worden genomen door de heel de groep of gemeenschap samen. Hoe deze beslissingen worden genomen hangt volledig af van het beslissingsmechanisme waarin alle leden van die groep of gemeenschap toestemming in hebben gegeven. Zo kan er alleen een beslissingsmechanisme geldig zijn voor een groep of gemeenschap wanneer iedereen van de gemeenschap of groep hier zich in kan vinden. Wanneer een lid van een groep of gemeenschap niet akkoord is met een beslissing maar wel toestemming gaf in het het gebruiken van het mechanisme erachter, dan heeft deze nog steeds het recht om zich te distantiëren van de collectieve beslissing en wanneer dit lid dit tijdig, openlijk en duidelijk communiceert, deze hierdoor niet verantwoordelijk mag worden gesteld uit de gevolgen van de uitvoering van die collectieve beslissing. Tijdig betekent hier: voordat de collectieve beslissing wordt uitgevoerd.

Kort voorwoord

Het geven van hulp en het bieden van bepaalde diensten doen we helemaal gratis. Echter zijn onze diensten of hulp niet onvoorwaardelijk; de voorwaarden die hieraan gebonden zijn worden hieronder verder toegelicht en bieden volgens onze organisatie de basis voor het gebruiken van ons platform, digitale gemeenschappen, tools en andere diensten die we ter beschikking stellen.

In dit document proberen we alles omtrent de werking van onze diensten en de voorwaarden die we stellen, zo duidelijk en simpel mogelijk uit te leggen. We doen ons uiterste best in het voorzien van afspraken die de kwaliteit, ethiek, gezondheid en samenhorigheid van onze beweging verzekerd maar ook in vraag stelt. Dit niet alleen in betrekking met onze gemeenschappen, platform of website maar ook in de omgeving waarin we deel van uitmaken.

Mocht je niet akkoord zijn met onze gebruiksvoorwaarden: neem dan liefst contact op met ons voor een verklaring. Mocht u niet akkoord blijven of geen begrip hebben voor onze gebruiksvoorwaarden of andere verwante beleidsdocumenten: maak dan geen gebruik van onze diensten. We staan steeds paraat om te luisteren naar uw mening omtrent ons beleid. Fouten kunnen altijd gemaakt worden, al proberen we deze te voorkomen. Er is ook altijd ruimte voor verbetering. Samen kunnen we deze materie doornemen en bekijken we de gedeelten die voor u belangrijk zijn. We onderbouwen onze waaroms dan ook zo goed mogelijk. Het maken van fouten hierin is niet uitgesloten, mocht je verbeteringen vinden in of twijfels hebben over onze documenten, mails, website, projecten, activiteiten, handelswijze of applicaties die verder komen uit onze organisatie: breng ons gerust op de hoogte.

We verwelkomen alle feedback en wensen een actieve communicatie te voorzien gericht op verbetering van jouw ervaring met deelta.

Diversiteitsverklaring

We hebben een diversiteitsverklaring gemaakt omdat we geloven dat de Deelta beweging sterk en levendig kunnen maken. We willen een productieve, gelukkige, weerbare gemeenschap opbouwen die open staat voor nieuwe ideeën, verbeteringen van bestaande processen en samenwerking bevordert tussen groepen met verschillende noden, interessen en vaardigheden.

Diversiteit geeft ons kracht en creativiteit. We zoeken actief participatie van iedereen die dit wil bekrachtigen. We zullen vooroordelen bestrijden die de deelname van een persoon aan onze gemeenschap of een project in gevaar kan brengen. We hebben een gedragscode opgesteld om te verzekeren dat diverse groepen samenwerken voor gemeenschappelijk voordeel en genoegen.

De gedragscode regeert hoe we ons gedragen in publiek of privé wanneer de gemeenschap zal beoordeelt worden door onze acties. We verwachten dat iedereen de gebruiksvoorwaarden en gedragscode volgt. Niet alleen door degene die erin participeert maar ook door door degenen die het project offcieel of informeel vertegenwoordigt.

Deze gedragscode is bedoelt voor de gehele Deelta organisatie, gemeenschap, het netwerk, solidair platform, nieuws op onze nieuwspagina en andere sociale media; maar ook voor Deelta evenementen, andere activeiten die deelta organiseert of meeorganiseert; en voor het gebruik van andere tools of ruimten van onze organisatie. 

De volledige gedragscode vind je hier: 

Het gebruiksvoorwaarden document

1. Het gebruik maken van onze diensten betekent dat je onze gebruiksvoorwaarden accepteert

Door het gebruik maken van onze diensten op eender welke manier, of je nu een participant, lid of een al dan niet anonieme bezoeker bent, je gaat akkoord en bent gebonden aan de gebruiksvoorwaarden neergeschreven in dit document en de documenten die vanuit dit documenten verwezen worden. 

Als je niet akkoord bent met de gebruiksvoorwaarden van dit document of die van de documenten waarnaar verwezen wordt: maak dan a.u.b. geen gebruik van onze diensten tot u zich akkoord verklaard en onze gebruiksvoorwaarden absoluut zal volgen.

2. Dit is een levend document

Dit is een levend document. Met u hulp kunnen we dit gebruiksvoorwaarden document blijven verbeteren.
Zo niet kan u ons op de hoogte brengen van de zaken die voor u belangrijk zijn. We geven u de mogelijkheid om samen de zaken uit dit en verwezen documenten te overlopen. We nemen uw voorkeuren onder de loep en zullen deze mogelijks worden inbrengen wanneer ze een meerwaarde bieden aan onze beleidsdocumenten.

We onderbouwen de inhoud dan ook zo goed mogelijk. Mocht u niet akkoord zijn of geen begrip hebben voor de inhoud van deze documenten; dan staan we nog steeds paraat om te luisteren naar uw mening hieromtrent. Er is altijd ruimte voor verbetering. Je kan met ons contact opnemen door ons te mailen; info@deelta.be of stuur ons een bericht naar ….. via de element applicatie

We wijzigen dit document niet wanneer de veranderingen alleen gelden voor specifieke gebruikers of zaken. Uw voorgestelde veranderingen dienen te gelden voor alle gebruikers. We staan paraat om ze voor iedereen te wijzigen. Onderaan dit document vind je geschiedenis in veranderingen aan dit document. Scroll naar beneden om deze te vinden.

Geregeld verbeteren we dit document. Door je gebruik van onze diensten verder te zetten, accepteer je impliciet de veranderingen die we aan dit documenten aanbrengen alsook aan onze andere beleidsdocumenten waarnaar dit document verwijst.

Je gebruik en toegang van onze diensten is altijd onderhevig aan de meest recente versie van dit document.

3. Het breken van onze gebruiks en samenwerkings voorwaarden of ons privacybeleid

Als je onze gebruiksvoorwaarden schendt of breekt zal uw toegang tot onze diensten beëindigd worden. We kunnen uw toegang op elk moment naar eigen goedkeuring blokkeren, beperken, uitschakelen, opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid ten op zichte van u. 

Als je denkt dat we uw toegang per ongeluk verwijderd hebben, stuur een e-mail naar info@deelta.be en we zullen u op de hoogte brengen van onze redenering. 

Ondersteuning

De leden van onze organisatie doen hun best om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen. Zo zetten we ons dagelijks in voor de groei, onderhoud en ontplooiing van onze gemeenschap samen met de tools die we ontwikkelen. Natuurlijk bieden we ook hulp in andere vormen en proberen zoveel mogelijk mensen hun nood aan ondersteuning te beantwoorden. Dit kan gaan over advisering, begeleiding, netwerking (doorverwijzen), versterken van hun stem (nieuws) of het geven van fysieke hulp.

In onze digitale gemeenschap beschikken we over een kanaal waar hulp gevraagd en beantwoord kan worden door de leden ervan. Deze hulp kan gegeven worden door effectieve leden van Deelta maar ook individuen, vrijwiligers, werknemers, partners, groepen en andere organisaties.

Aangezien we vanzelfsprekend iedereen willen helpen in het bereiken van autonomie op lokaal niveau, zal de hulp die we ter beschikking stellen meestal gericht zijn op zelforganisatie. Dit zodat u zoveel mogelijk ervaring opdoet in het ontwikkelen van uw initiatief. We willen voorkomen dat mensen toxisch afhankelijk worden van elkaar. We willen ook voorkomen dat al onze energie gaat naar het helpen van een klein aantal mensen die zich niet willen investeren in zelforganisatie en zelfvoorziening.

Intellectuele eigendomsrechten

●Alleen de leden van onze vzw namelijk de individuen en rechtspersonen die zich officieel hebben geregistreert als lid: bezitten collectief het eigendomsrecht over de website, het organisatie merk, de tools, documenten, de gesprekskanalen van onze gemeenschap op het digitaal netwerk in element, de inhoud die we creëren, delen en diensten die door vzw Deelta worden opgericht en onderhouden. 

●Werken, content, tools en creaties van vzw Deelta worden gepubliceert onder en beschermd door de Utopische Commons Licentie (Deelta Licentie): 

●Linken of verwijzen naar of delen van content en/of pagina’s van onze diensten is in beginsel toegestaan, maar kan uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik onder voorwaarden van de Utopische Commons Licentie. De website https://deelta.be, de inhoud, content of paginas zijn licentie beschermde content. 

In additie dienen deze handelingen de bezoekers rechtstreeks te leiden naar de website van Deelta of de webpagina van de diensten waarbinnen Deelta de content aanbiedt. Overneming, framing en herpublicatie is niet toegestaan. Het kopiëren of verspreiden, toevoeging of bewerking van de content/pagina’s zijn toegestaan wanneer dit gebeurt onder de voorwaarden van onze licentie; namelijk de Utopische Commons Licentie

●U erkent en gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn als iemand die u toegang tot uw berichten of bestanden heeft verleend, deze zou wijzigen, vernietigen, corrumperen, kopiëren of verspreiden, de gebruiksvoorwaarden schendt of beperkingen die deze persoon u mogelijk zou opleggen met het gebruik van uw gedeelde inhoud.

●We kunnen gebruikersberichten of bestanden vooraf screenen om spam en ander misbruik te voorkomen, en we kunnen naar eigen goedkeuring alle berichten of bestanden om welke reden dan ook zonder kennisgeving verwijderen. Door uw berichten of bestanden te plaatsen of te uploaden in diensten van Deelta, verklaart en garandeert u dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op uw gebruikersmateriaal zoals beschreven in deze gebruiksvoorwaarden, inclusief alle rechten die nodig zijn om te plaatsen of upload genoemde berichten of bestanden.

●U bent als enige en volledig verantwoordelijk voor al uw berichten en bestanden die u op de kanalen van onze diensten, digitale gemeenschappen of websites plaatst of anderszins indient. U aanvaardt alle risico’s die verband houden met het gebruik van genoemde inhoud, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid. Vzw Deelta garandeert niet de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van uw berichten of bestanden.

●U erkent en gaat ermee akkoord dat door toegang tot of gebruik van onze diensten, u mogelijk wordt blootgesteld aan gebruikersmateriaal van anderen dat beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk is.

●Onze inhoud kan ook soms inhoud bevatten die eigendom en onder controle is van derde partijen, maar die wij beschikbaar mogen stellen aan jou.

●We claimen geen intellectuele eigendomsrechten op berichtinhoud of bestanden die met of in onze diensten zijn gedeeld of geüpload. 

●Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) https://deelta.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van onze website. Deze kan u contacteren door ons te mailen op: info@deelta.be

●Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van vzw Deelta, Deelta of van de auteurs, in de ruime zin, die auteursrechtelijk beschermde werken aanbieden.

●Als je content via onze nieuwsdienst deelt, dan geef je duidelijk weer het gaat om licentievrije content, beschermde content of content die beschermde inhoud bevat.

Vzw Deelta heeft een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor journalistieke doeleinden te gebruiken.

●U beschikt over het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

Gebruiksvoorwaarden

●Door het gebruik van de diensten aanvaard je automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk; de meest recente versie van onze gebruiksvoorwaarden. 

●Door gebruik te maken van onze diensten stemt u ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten die uw online gedrag en inhoud regeert. 

●Als je onze gebruiksvoorwaarden breekt zal uw toegang tot onze diensten beëindigd worden.We kunnen uw toegang op elk moment naar eigen goedkeuring blokkeren, beperken, uitschakelen, opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid ten op zichte van u. 

Als je denkt dat we uw toegang per ongeluk verwijderd hebben, stuur een e-mail naar info@deelta.be en we zullen u op de hoogte brengen van onze redenering. 

●Het gebruik van persoonsgegevens via onze diensten is onderworpen aan ons Privacybeleid.

● Onze diensten bevatten weblinks naar websites die beheerd worden door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. Deelta beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacyverklaring waaraan de gebruiker zich dient te houden. 

De voorwaarden en de privacyverklaring van Deelta zijn op die websites in geen geval van toepassing behalve wat in deze paragraaf vermeld is.

●Wij kunnen de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten. Hierbij zal de datum van aanpassing hierbij vermeld worden. 

Onderaan dit document vind je geschiedenis in veranderingen aan dit document. Scroll naar beneden om deze te vinden. 

Geregeld verbeteren we dit document. Door je gebruik van onze diensten verder te zetten, accepteer je impliciet de veranderingen die we aan dit documenten aanbrengen alsook aan de beleidsdocumenten waarnaar dit document kan verwijzen. 

Je gebruik en toegang in het gebruik van onze diensten is altijd onderhevig aan de meest recente versie van dit document.

Je gaat akkoord dat je niet:

●onze diensten en de tools die Deelta aanbiedt: gebruikt voor bewuste handelingen die natuurvervuiling inhouden, schade of uitbuiting toebrengen aan mensen, fauna en flora, ook wanneer ze voortkomen uit grove nalatigheid.

●toegang tot je gebruikersaccount aan niemand buiten u zelf verleent, ook niet aan de groep of organisatie die je vertegenwoordigt; zonder de toestemming van vzw Deelta. 

●gebruik maakt of tracht ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot iemands account, wachtwoord, gegevens,computersystemen of netwerken die zijn verbonden met de diensten van deelta. Kwaadwillende aanvallen, wachtwoordmining of hacken, omzeilen of kraken van de beveiliging van onze diensten of die van leden, bezoekers, partners of diensten die wij gebruiken zijn verboden. 

●toegang proberen krijgen tot materiaal waartoe u niet bevoegd bent.

●materiaal ter beschikking stellen of verzenden dat de rechten van anderen schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteit of andere eigendomsrechten.

Raadpleeg ons Auteursbeleid voor meer informatie.  

●om ongevraagde of bulkcommunicatie naar wie dan ook te verzenden, of het nu gaat om bezoekers, gebruikers, leden, participanten en partners van onze organisatie, gemeenschap of beweging. 

●software, programma’s of bestanden plaatsen of anderszins ter beschikking te stellen op een manier die bedoeld is om de apparatuur, software of andere eigendommen van iemand anders te beschadigen of te verstoren, met inbegrip van beschadigde bestanden, tijdbommen, Trojaanse paarden, virussen en wormen.

●een andere gebruiker storen, hinderen of verhinderen om de website, applicaties, diensten, tools, content of kanalen van Deelte te gebruiken en ervan te genieten.

●toegang tot of gebruiken van onze digitale gemeenschap die op een manier een server die we beheren of het netwerk of de netwerken die met onze gemeenschap, organisatie of leden verbonden zijn, kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten.

●de toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt met betrekking tot de toegang tot of het gebruik maken van onze kanalen of deelnemen aan activiteiten die verboden zijn door de onze gebruiksvoorwaarden of die van de partijen die onze diensten voorzien.

●gebruik maakt van digitale als niet digitale tools, materialen en andere hulp die voortkomen uit onze organisatie of gemeenschap voor onwettige doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten volgens de EU-wetgeving.

●gebruik maken van diensten, digitale als niet digitale tools, materialen en andere hulp die voortkomen uit onze organisatie of gemeenschap met als doel onze gemeenschap, organisatie, beweging of het imago van deze te schaden. 

●handelt op een manier die in strijd is met onze gebruiksvoorwaarden en andere beleidsdocumenten waarnaar verwezen wordt in dit document: in kanalen, tools, diensten, fysieke als virtuele ruimten, evenementen die deel uitmaken van de Deelta-gemeenschap of Deelta organisatie.

●de rechten van Deelta of een derde partij schendt (inclusief rechten op privacy en publiciteit) of een ander misbruiken, belasteren, lastigvallen, stalken of bedreigen. Hier wordt verder op ingegaan in het document Gedragscode Deelta

●de diensten en de tools die Deelta als vzw Deelta aanbiedt gebruiken voor of als uitlaatklep voor destructief gedrag

Als organisatie nemen we een verbindende taak op tussen individuen, groeperingen en organisaties. Op destructief gedrag wordt onmiddelijk gereageerd a.d.h.v. en door het toepassen van ons beleid op vlak van conflictmanagement. We geloven dat iedereen een nieuwe kans verdient eenmaal het individu, groep of organisatie leert uit het maken van fouten omtrent misbruik. 

Onze organisatie wil mensen met een andere achtergrond en mening dichter bij elkaar te brengen om samen constructief te werk te kunnen gaan in het opbouwen van een hechte samenleving. Dit ongeacht wie en wat die persoon gedaan heeft. We willen een weg bieden naar verlossing en niet naar beoordeling. 

Hierbij is het vinden van een gezond evenwicht tussen het collectief en het individueel belang noodzakelijk. Als organisatie helpen we deze individuen, groepen en organisaties dan ook weer te integreren in onze gemeenschap. Meer info hierover kan u vinden in het document conflictmanagement Deelta.

Illegale content

Elke inhoud die onfatsoenlijke afbeeldingen/afbeeldingen van kinderen bevat of promoot, is illegaal en volkomen verboden. Wanneer we kennis nemen van dergelijke inhoud, verwijzen we de details door naar de relevante autoriteiten. Als je een account, kamer of groep hebt gevonden die wordt gebruikt voor de distributie of promotie van seksuele uitbuiting van kinderen, deel de details dan in een e-mail naar info@deelta.be

Restrictie of het beëindigen van gebruik

We kunnen uw toegang of een deel ervan tot de gehele website en/of onze digitale gemeenschap op elk moment naar eigen goedkeuring blokkeren, beperken, uitschakelen, opschorten of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u.

Configuratie van onze digitale gemeenschap

Deze info komt nog ter beschikking. 

Commercieel

●Via onze diensten, tools, digitale gemeenschappen of in onze gemeenschap mag financiële hulp worden gegeven maar niet wanneer het voor commerciële doeleinden zijn. Er wordt dus ook geen andere vorm van hulp geboden of ontvangen wanneer deze dus gericht zijn vanuit commerciële doeleinden. Deze voorwaarden zijn dan ook noodzakelijk aangezien we juist een platform willen bieden waarin mensen die het financieel moeilijk hebben terecht kunnen. De leden van onze gemeenschap vormen dan ook de voedingsbodem van dit platform. Samen kunnen we de mensen die het financieel moeilijk hebben de mogelijkheid bieden om minder financieel afhankelijke situatie te creëren.

●De diensten van vzw Deelta en de beweging Deelta, zoals onze tools, digitale gemeenschappen, website, sociale platformen en hulp die we ter beschikking stellen: mogen nooit gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

We verwachten van u dat u onze hulp en diensten; en de diensten of hulp die anderen via onze diensten ter beschikking stellen binnen als buiten onze gemeenschap; niet uitbuit, verwaarloosd, verhandelt of verkoopt. Dit gedrag brengt dan ook de doelen, credibiliteit, de waarde en het voordeel achter heel onze gemeenschap in gevaar. Wanneer deze, verwante of gelijkaardige zaken aan het licht komen, zal deelta onmiddelijk onderzoek voeren en handelen naargelang het belang van onze gemeenschap. De resultaten van dit onderzoek wordt dan ook met iedereen binnen onze gemeenschap meegedeeld.

Tools

●Nieuwspagina: de nieuwspagina van https://deelta.be wordt beheerd door een aantal vrijwilligers of leden van vzw Deelta. Eenmaal er meerdere Deelta organisatiepunten zijn opgericht kan dit veranderen. Eenmaal dit gebeurd zal dit ook vermeld worden in onze gebruiksvoorwaarden. 

Op deze nieuwspagina laten we lokale initiatieven, hulporganisaties, onderzoeksgroepen en individuen toe om nieuwsartikelen en onafhankelijke onderzoeken te publiceren op onze nieuwspagina. Vzw Deelta en andere Deelta organisaties kunnen zelf ook nieuwsartikelen plaatsen op deze nieuwspagina.

Bepaalde leden van de organisatie Deelta hebben wel een modererende functie over het nieuws dat geplubliceerd wordt op onze website. Zo kan er ingegrepen worden wanneer er nieuws wordt gepubliceerd die de de Europese wet, onze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, Gedragscode, Auteursbeleid of de Licentie van Deelta schenden. In het auteursbeleid wordt dit in meer detail uitgelegd. 

Klik hier voor meer info over de nieuwspagina van Deelta 

Leiderschap

We geven allemaal het goede voorbeeld, in debat en in actie. We moedigen nieuwe deelnemers aan om zich gesterkt te voelen om te leiden, actie te ondernemen en te experimenteren wanneer ze denken dat innovatie het project kan verbeteren. Leiderschap kan door iedereen worden uitgeoefend door simpelweg actie te ondernemen, het is niet nodig om op erkenning te wachten wanneer de kans zich voordoet om te leiden.

De wisselwerking tussen leiden en volgen is voor ons dan ook een zeer vloeibaar gegeven om een gezonde en hechte samenwerking op te bouwen. Hierin dient iedereen gestimuleerd te worden om voor zijn gevoel of mening uit te komen en tegelijkertijd begripvol te zijn voor andermans mening. Dit geldt ook voor mensen die minder ervaren of geleerd zijn met bepaalde vaardigheden of kennis. Nog steeds kunnen zei essentiële inbreng hebben in de voorutigang van een bepaalde denktank, project of activiteit.

Autoriteit/beslissingen

Onze organisatie modereert bepaalde tools en diensten die we aan u ter beschikking stellen. Echter nemen we nooit autoritaire rol in. We zien de individuen, groepen of organisaties waarmee we samenwerking hebben in onze gemeenschap als evenwaardige beslissingsorganen. Zo willen we niet een autonomie op lokaal niveau via een autoritaire beslissingsweg bereiken, voor ons start deze ontwikkeling vanuit autonome processen en samenwerking, geleid en ondernomen door alle individuele participanten van dit gebeuren.

Zo willen we niet alleen iedereen bemachtigen met beslissingsvermogen in het vormgeven en leiden van activiteiten en projecten uit onze gemeenschap, samen bepalen en beslissen ze mee in de toekomst van onze collectieve gemeenschap.

Echter is onze organisatie en gemeenschap ontwikkeld vanuit de fundamenten en kernwaarden die de decentralisatie en autonomie binnen onze organisatie en gemeenschap constant houdt en de constructie van een autonome en zelfvoorzienende, duurzame samenleving garandeert. De waarden of processen die noodzakelijk zijn hiervoor kunnen alleen verandert worden door beslissing en ruim overleg van alle leden binnen onze organisatie.

Hier wordt verder op ingegaan in het beleidsdocument “werkwijze deelta”: Komt nog ter beschikking

Burgerlijke ongehoorzaamheid & protestacties

●Leden van de Deelta beweging zijn steeds bereid om protestacties mee te helpen organiseren en begeleiden wanneer ze in lijn, overeenkomst zijn met de de gebruiksvoorwaarden en aanverwante gedrags of beleidsdocumenten van Deelta, en deze op geen enkele manier schenden. 

●Protesten dienen ook als medium om samenwerking, wederzijds begrip & onderhandelingen ter plaatse te stimuleren tussen de lokale overheden en de lokale-collectieve gemeenschap. De leden van Deelta staan dan ook klaar om deze onderhandelingen en samenwerking ter plaatste op te starten tussen de lokale overheid en de lokale uitvoerende macht.

●De leden van de Deelta gemeenschap en beweging zullen de gebruiksvoorwaarden, gedrags of beleidsdocumenten van Deelta waarnaar verwezen wordt in dit document, strikt volgen en acties ondernemen die samenwerking, wederzijds begrip en onderhandelingen bevorderen. 

●Wanneer tijdens een protestactie die de gemeenschap Deelta organiseert of meeorganiseert: de gebruiksvoorwaarden, aanverwante gedrags of beleidsdocumenten van Deelta waarnaar verwezen wordt in dit document, geschonden worden door medeparticipanten, leden, partners of deelnemende initatieven, dan zal Deelta hen onmiddelijk hierop trachten te wijzen en inlichten. De aanwezige leden van onze beweging staan ook klaar om aan conflictmanagement te doen tijdens protestacties. Hiervoor gebruiken we de handleiding conflictmanagement

●Indien het geen zin blijkt te hebben om participanten, leden, partners of deelnemende organisaties bewust te maken van de gebruiksvoorwaarden, gedrag of beleidsdocumenten van Deelta waarnaar verwezen wordt in dit document, dan kunnen op het moment zelf de organiserende deelta-initiatieven en aanwezige leden van onze beweging beslissen om de protestactie niet meer te steunen en zich ervan te ontrekken. De gebruiksvoorwaarden en aanverwante documenten vormen een fundamenteel deel van onze beweging en de gemeenschap van Deelta. Deze documenten vormen de basis van de manier waarop we communiceren, handelen en zijn noodzakelijk om een gewenste en uitnodigende gemeenschap voor elk te vormen. Deze documenten vormen de basis voor het uitwerken, oplossen van disputen en problemen. 

●Wanneer de Deelta gemeenschap collectief beslist om de huidige regelgeving of bevelen van de overheid niet te volgen of te negeren: en de partcipanten, leden, partners, collega’s en meeorganiserende initiatieven; al dan niet van de gemeenschap Deelta hiermee akkoord gaan; dan zullen de gevolgen en effecten die hieruit plaatsvinden dan ook door alle  participanten, leden, partners, collega’s van Deelta en meeorganiserende initiatieven gedragen worden die de collectieve beslissing steunden. Zij hebben het recht zich te distanciëren van de beslissingen die collectief door de Deelta gemeenschap/beweging worden genomen en dus ook van de gevolgen en effecten die uit de collectieve keuzen van de gemeenschap/beweging voortkomen; alleen wanneer ze zich tijdig hebben gedistantieerd van de collectieve beslissingen die leiden naar het niet volgen of negeren van de huidige regelgeving of bevelen van de overheid. Deze collectieve beslissingen zullen telkens tijdens protestacties of andere activiteiten duidelijk overgecommuniceerd worden naar alle deelnemers van activiteiten die door Deelta gemeeschap worden georganiseerd of meeorganiseert, zodat alle deelnemers tijdig hun keuzes kunnen maken waar ze zich het best bij voelen. Het Deelta collectief maakt alleen deze beslissingen in naam van burgerlijke ongehoorzaamheid met het beschermen van het evenwicht tussen het collectief belang en individueel belang als reden.

●De gemeenschap of beweging Deelta draaien niet op voor de schade die is berokkend uit zelfverdediging. De gehele Deelta beweging en gemeenschap voert alleen geweldloze protesten in naam van het groter goed. Protesten worden gehouden voor het geven van een duidelijk signaal naar de buitenwereld omtrent onrechtvaardigheid, onmenselijkheid en het vernietigen van onze collectieve omgeving.

●Vzw Deelta kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële, immateriële, directe of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade dat verder komt uit protestacties en burgerlijke ongehoorzaamheid georganiseert door leden, partners en organisaties van de Deelta beweging of gemeenschap.

●Vzw Deelta en de leden ervan organiseren zelf geen enkel protest. Ze dragen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid over protestacties georganiseert door leden van de Deelta beweging. 

●Ondanks dat er protestacties georganiseert kunnen worden met tools en communicatiekanalen die de leden van vzw Deelta maken, onderhouden en modereren: draagt vzw Deelta noch de leden ervan enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid over de protestacties die worden georganiseert en de effecten die eruit verder kunnen komen. Het organiseren van een protest is legaal. 

●Vzw Deelta en de leden ervan zullen optreden tegen de organisatie van protesten via onze kanalen of tools wanneer de gebruiksvoorwaarden en de beleidsdocumenten waarnaar dit document verwijst geschonden wordt.

Garanties en disclaimers

De https://deelta.be website en de tools worden geleverd door de vzw Deelta onder deze gebruiksvoorwaarden “in de huidige staat” zonder enige vorm van garantie, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde eigendomsgaranties, niet-inbreuk verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Zonder het voorgaande te beperken, geeft vzw Deelta geen garantie dat:

●onze diensten voldoen aan uw eisen;

●onze dienstverlening zal ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn;

●de kwaliteit van onze dienstverlening voldoet aan uw verwachtingen; en

●eventuele fouten of defecten in de dienstverlening zullen worden gecorrigeerd.

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

●vzw Deelta geen controle heeft over, onderschrijft of accepteert geen verantwoordelijkheid voor materialen of diensten die worden aangeboden door derden (tenzij anders vermeld), inclusief externe leveranciers en derden die toegankelijk zijn via gekoppelde sites;

●vzw Deelta geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot dergelijke derden, hun materialen of diensten;

●alle transacties die u mogelijk heeft met dergelijke derde partijen zijn op eigen risico; en

●vzw Deelta is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of diensten die door derden worden aangeboden.

Als vrijwilligers ondersteunen we zoveel mogelijk de gebruikers van onze diensten. Natuurlijk hebben we ook maar een klein team hiervoor en hechten we waarde aan onze balans tussen werk en privé. Dit betekent dat hoewel we ons best doen, we geen 24/7 ondersteuning bieden. Deelta heeft ook niet de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud.

Hierdoor heeft vzw Deelta geen absolute controle over en onderschrijft de materialen of berichtinhoud die in kamers of gemeenschappen worden aangetroffen, niet. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, is Deelta niet aansprakelijk voor gebruikersmateriaal dat voortvloeit uit intellectuele eigendomsrechten, smaad, privacy, publiciteit, obsceniteit of andere wetten. Deelta wijst ook alle aansprakelijkheid af met betrekking tot misbruik, verlies, wijziging of onbeschikbaarheid van gebruikersberichten of bestanden.

Het gebruik van onze dienstverlening gebeurt naar eigen inzicht en risico en met uw toestemming dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens of andere schade die het gevolg is van dergelijke activiteiten. Vzw Deelta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig computervirus of andere gelijkaardige softwarecode die vanaf de site naar uw computer wordt gedownload of in verband met diensten of materialen. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van vzw Deelta via de site, diensten of materialen zal enige garantie creëren die niet uitdrukkelijk in de gebruiksvoorwaarden wordt vermeld. Vzw Deelta is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders met betrekking tot de site of enige diensten of materialen, met of zonder uw medeweten.

Aansprakelijkheid

●Vzw Deelta is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chatgroepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaalt. Deelta heeft niet de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud.

●Vzw Deelta staat niet achter censuur maar wanneer inhoud wordt geplaatst dat niet overeenstemt met onze gebruiksvoorwaarden, kan onze organisatie beslissen om deze inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen.

●Vzw Deelta is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van onze diensten mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Vzw Deelta.

●Je erkent dat Deelta een auteursmedium is dat subjectieve informatie bevat. Hoewel Vzw Deelta zich inspant om juiste en kwalitatief hoogwaardige informatie te verstrekken, garanderen wij niet dat informatie via onze diensten juist is. Vzw Deelta is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke (eventuele) onjuistheden.

●In geen geval kan Vzw Deelta aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

●Op onze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van derden en waar u wordt verwezen naar informatiebronnen die door deze worden beheerd. Vzw Deelta biedt geen enkele garantie over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die onze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Vzw Deelta kan nooit verantwoordelijk worden geacht voor schade in het kader van het bezoek aan deze websites. Vzw Deelta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

●Indien je meent dat bepaalde informatie op onze diensten een inbreuk vormt op de wet kan je dit melden aan ons. De juiste contactgegevens per entiteit vind je in artikel 14. Wij onderzoeken elke kritiek of klacht die je uit, en nemen zo snel mogelijk de passende maatregelen (o.m. verwijdering van de betrokken informatie).

●U stemt ermee in dat vzw Deelta zijn vrijwilligers, leden, functionarissen, co-branders, andere partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij vanwege of voortvloeiend uit: uw gebruikersmateriaal en enige andere inhoud (bijv. computervirussen) die u kunt indienen, plaatsen of verzenden via onze dienstverlening, inclusief het gebruik van dergelijke gebruikersmaterialen of inhoud door derden (bijv. vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van uw gebruikersmaterialen); uw toegang tot of gebruik van onze dienstverlening (inclusief elk gebruik door uw werknemers, contractanten of agenten en al het gebruik van uw gebruikersnamen en wachtwoorden, al dan niet daadwerkelijk of uitdrukkelijk door u geautoriseerd, in verband met onze dienstverlening); uw verbinding met onze dienstverlening; uw schending van de gebruiksvoorwaarden; uw inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bij het gebruik van de software die beschikbaar is gesteld op onze website en in onze digitale gemeenschap op het matrix-netwerk; uw schending van rechten van een derde partij; uw toegang tot of gebruik van gelinkte sites en uw verbindingen daarmee; of alle transacties tussen u en derden die adverteren of promoten via onze dienstverlening.

●Vzw Deelta, haar leden, vrijwilligers, functionarissen, partners of leveranciers zullen in geen geval aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor enige speciale, bestraffende, incidentele, indirecte of gevolgschade of verliezen van welke aard dan ook, of welke schade of verlies dan ook, inclusief die als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, al dan niet voorzienbaar of als Vzw Deelta op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen, en over enige aansprakelijkheidstheorie, inclusief contractbreuk of garantie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad actie of enige andere claim die voortvloeit uit of verband houdt met: de toegang tot of het gebruik van of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze dienstverlening; de verklaringen of acties van een derde partij op of via de site, diensten of materialen; alle transacties met verkopers of andere derden; enige ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissies, gebruikersmaterialen of andere gegevens; alle informatie die is verzonden of ontvangen of niet is verzonden of ontvangen; het niet opslaan of verlies van gegevens, bestanden, materialen of andere inhoud; alle beschikbare diensten die zijn vertraagd of onderbroken; elke website waarnaar wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen vanaf deze site; of uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een gelinkte site. Sommige rechtsgebieden verbieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade. Mogelijks overeenkomstig zijn de hierboven uiteengezette beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

Privacybeleid

●Vzw Deelta hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Mocht u toch om persoonlijke informatie worden gevraagd, zullen deze gegevens behandeld worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

●Voor sommige diensten zal je bepaalde gegevens moeten opgeven. Je garandeert dat je de gegevens die je aan de diensten van vzw Deelta doorgeeft, zal bijhouden en up-to-date houden zodat ze steeds accuraat en volledig zijn. Wat betreft de verwerking van je persoonsgegevens is daarbij het Privacybeleid van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld.

●Vzw Deelta vindt privacy enorm belangrijk. Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deelta verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens enkel om bepaalde diensten mogelijk te maken waar u vrijwillig voor gekozen heeft en in dit verband met je te communiceren.

●Overig kan vzw Deelta deze verzamelde gegevens gebruiken om via statistische analyse onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. 

●Vzw Deelta zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij Deelta daartoe verplicht wordt op grond van wet of rechtspraak. Meer weten? Zie dan het Privacybeleid van Deelta.

●U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens, u kunt de juistheid ervan verifiëren, downloaden, wijzigingen laten aanbrengen of uw persoonsgegevens laten verwijderen.

●Vzw Deelta treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Voor het volledige Privacybeleid van Deeltaklik hier.

Geschillen

●In geval van enig meningsverschil of klacht ga je echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

●Op deze website is de gebruiksovereenkomst onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.

Klachten

Mocht je een klacht hebben, dan kan je dit ons altijd laten weten en dan bekijken we samen wat we voor u kunnen betekenen. 

Stuur je klacht zo volledig mogelijk via de contactpagina. Alle meldingen worden discreet en binnen de 7 dagen behandeld. Vermeld in uw rapport:

●jouw Contact Informatie;

●namen (gebruikersnamen en nicks, echte namen en / of pseudoniemen) van alle betrokken personen. Als er nog meer getuigen zijn, voeg die dan ook toe;

●uw verslag van wat er is gebeurd en of u denkt dat het incident aan de gang is;

●de datum en tijd van het incident (of het begin van het incident);

●eventuele aanvullende informatie die nuttig kan zijn;

Na het indienen van een melding, zal een vertegenwoordiger persoonlijk contact met u opnemen, het incident beoordelen, eventuele aanvullende vragen beantwoorden en een beslissing nemen over hoe te reageren. Als de persoon die u lastigvalt deel uitmaakt van het responsteam, zullen zij zich onthouden van het afhandelen van uw incident. Als de klacht afkomstig is van een lid van het responsteam, wordt deze door een ander lid van het responsteam behandeld. We zullen vertrouwelijkheidsverzoeken respecteren om slachtoffers van misbruik te beschermen.

Onze organisatie voorziet een standaart procedure in het oplossen van disputen, conflicten, slachtoffer-misbruik problemen.

Deze info komt nog ter beschikking

Contactgegevens

Hebt u nog vragen over onze gebruiksvoorwaarden, privacybeleid of relateerde documenten? U kunt ons het snelst bereiken via e-mail, element of facebook messenger. Binnen de drie dagen ontvangt u van ons dan ook een respons.

E-mail: info@deelta.be

Adres: vzw Deelta, Sint-jacobsnieuwstraat 50B, 9000 Gent

De voorwaarden die in dit document vindt zijn van toepassing op de website, sociale media, onze gemeenschap, de tools en diensten die vzw Deelta ter beschikking stelt.

Document geschiedenis

Een opmerking voor andere startups: dit document was sterk geïnspireerd door het duidelijke Engelse gebruiksvoorwaarden-document van de Matrix-foundation. We waren onder de indruk van de omvattendheid en kwaliteit van de gebruiksvoorwaarden. We wilden deze zoveel mogelijk in onze eigen juridische documentatie weergeven. Voel je vrij om soortgelijke inspiratie uit dit document te halen, maar zorg ervoor dat je alle documenten die je maakt door een advocaat laat nakijken. Succes!

Dit document is he laatst gewijzigd op: 07/04/2022

Naamsvermelding en erkenning

Deze Gedragscode is gebaseerd op de gebruiksovereenkomst van matrix foundation en het Open Gedragscode-sjabloon van de TODO Group‘s en Open Code of Conduct template maar met enkele aanpassingen.

Slot

De gebruiksvoorwaarden van Deelta is gelicentieerd onder de Utopische Commons Licentie (Deelta Licentie). U kunt het hergebruiken voor uw eigen project, en het naar wens aanpassen, sta anderen toe uw aanpassingen te gebruiken en geef krediet aan het Deelta-project!

Deel deze pagina

Winkelmandje