Ontwikkeling van tools

Vzw Deelta ontwerpt tools voor de ontwikkeling van inclusieve-lokale initiatieven, die duurzame en solidaire leefomgevingen willen creëren. We ondersteunen hen en voorzien gratis diensten en tools die hen helpen met het organiseren van hun projecten en evenementen; maar ook hun organisatie zelf. 

Dergelijke initiatieven zijn essentieel voor het uitbouwen van een solidaire economie. Een solidaire economie steunt op de collectieve bijdragen van de samenwerkende leden, partners en de hulpgevende organisaties die ze opbouwen. Om deze redenen bouwen we aan een beweging bestaande uit initiatieven die elkaar ondersteunen in hun groei, en hun bijdrage leveren aan de opbouw van een duurzame solidaire economie.

Zo vormt onze beweging een voedingsbodem voor de ontwikkeling van deze initiatieven waarin ze hun ervaring, kennis, verworven systemen, producten en grondstoffen: ter beschikking kunnen stellen aan hun leefomgeving maar ook de leden van onze beweging. 

Alle tools worden gepubliceerd onder onze eigen licentie namelijk de “Utopische Commons Licentie“. Deze heeft als dienst onze tools te beschermen tegen het schenden van de rechten van mensen,- dieren – en – ecosystemen, samen met hun rechten tot bevrijding. Verder beschermt de licentie ook de kernwaarden van onze beweging. Deze tools komen dus alleen ter beschikking voor organisaties, groepen en individuen die lid zijn van onze beweging. Verder zullen onze tools altijd open source en privacybeschermend ontwikkeld zijn, en alleen gratis ter beschikking worden gesteld. Op deze pagina bevinden zich alleen de tools die onze organisatie ontwikkeld. 

Tools in ontwikkeling 

Nieuwspagina

Eén van de eerste tools die we zullen uitbrengen is een nieuwspagina voor lokale initiatieven waarvan het nieuws geschreven is door de lokale initiatieven zelf. Zo zullen deze initiatieven binnen onze beweging, zich kunnen inschrijven om auteur te worden van onze nieuwspagina. Hierop mogen ze nieuws en artikelen plaatsen over hun organisatie, onderzoek, projecten of andere activiteiten. Het doel van onze nieuwspagina is om lokale initiatieven elkaar te laten inspireren om gelijkaardige activiteiten thuis te brengen in hun eigen organisatie of leefomgeving. Verder zal onze nieuwspagina niet alleen organisaties binnen onze beweging samenbrengen, maar vooral mensen die op de hoogte willen zijn van wat er zich afspeelt in de wereld van onze beweging. 

Meer info komt nog ter beschikking

Nog niet in ontwikkeling

Onze digitale gemeenschap

Deze tool dient als privacybeschermend alternatief voor algemene sociale platformen, maar ook voor organisatie en communicatie apps. Onze digitale gemeenschap zal een digitaal café voorstellen waarin nieuwe en bekende gezichten welkom zijn. Specifiek kunnen leden van verschillende lokale initiatieven binnen onze beweging, elkaar hier leren kennen, contact leggen en eigenhandig een netwerk opbouwen zonder ons als tussenpersoon. Verder zal er actief hulp en advies gegeven worden vanuit de gepaste kanalen die zich bevinden in onze digitale gemeenschap.

Meer info komt nog ter beschikking

Peer-to-peernetwerk

Uit onze digitale gemeenschappen trachten we een gedecentraliseerd peer-to-peernetwerk te laten ontspringen door alle geëngageerde mensen en organisaties die zich buiten onze gemeenschap bevinden: te stimuleren om zich ook met elkaar te verbinden buiten onze digitale  gemeenschap. We starten hiermee op een veilige communicatie applicatie die maximale decentralisatie van gemeenschappen en organisaties mogelijk maakt a.d.h.v. je eigen server; en met de mogelijkheid tot anonieme communicatie. Vanuit dit netwerk kan er buiten de controle van onze organisatie, ook hulp worden gegeven en samenwerking worden opgebouwd tussen leden als niet leden van onze digitale gemeenschap. 

Meer info komt nog ter beschikking

Wiki

We zijn ook van plan een document – verzamelingswebsite te maken om alle handleidingen en projecten in onder te brengen. Hierdoor kan iedereen deze kennis gebruiken voor het ontwikkelen van hun eigen activiteiten of organisatie. Het gaat dus hier over een wiki. Het nut van deze wiki is om lokale initiatieven te verrijken met de kennis en ervaring die andere lokale initiatieven gegenereerd hebben. Deze wiki wordt een soort bibliotheek over buurtsamenwerking en buurtontwikkeling. Alle organisaties, groepen en participanten van de Deelta beweging bouwen samen aan de inhoud van deze wiki.

Meer info komt nog ter beschikking

Deelta’s solidair platform

Deze tool stelt een aparte gebruikersomgeving voor op onze website, met o.a. een alternatieve sociale kaart voor lokale initiatieven die lid zijn van onze beweging. Hulpvragende of hulpgevende organisaties zullen zich kunnen inschrijven op dit platform eenmaal gelanceerd. Ons solidair platform kan je vergelijken met een verzamelingspagina waarin je kort elke organisatie geordend a.d.h.v. labels kan terugvinden. Bij elke organisatie zal een korte woordje uitleg staan samen met contactgegevens, en al dan niet hun diensten die ze gratis ter beschikking willen stellen voor de lokale initiatieven binnen onze beweging. Verder zal het platform ook bestaan uit een crowdfundings – gedeelte voor de financiering of ondersteuning van hun projecten. Ten slotte biedt het platform zicht op bovenlokale samenwerkingsverbanden gestart door en voor de leden van onze beweging.

Meer info komt nog ter beschikking

Digitale stemtool

We vinden dat elke buurtbewoner recht heeft op bindende inspraak in zijn of haar directe leefomgeving. Aangezien er nog geen gratis multifunctionele en privacy – veilige stemmingstool online ter beschikking is: neemt onze organisatie de taak op zich om zelf een digitale stemmingstool te maken die iedereen gratis mag gebruiken, aanpassen en heruitgeven onder de Utopische Commons Licentie

Deze digitale stemtool kunnen lokale initiatieven ondersteunen om inclusieve buurtbeslissingen te realiseren; die verder komen uit alle betrokken buurtbewoners. 

Meer info komt nog ter beschikking

Donatiedatabase

Via onze digitale gemeenschap kunnen er materialen, systemen, grond en werken gratis ter beschikking worden gezet voor de lokale initiatieven binnen onze beweging die het nodig hebben. Om misbruik te voorkomen, kan wat uitgeleend, gegeven of ter beschikking wordt gesteld: opgenomen worden in een openbaar contract dat iedereen kan raadplegen in onze openbare digitale gemeenschap. Deze database schetst een duidelijk beeld over wat er uitgewisseld wordt tussen verschillende lokale initiatieven en geeft een idee over de gezondheid van de alternatieve economie die we opbouwen. De contracten zelf houden afspraken in die ervoor zorgen dat wat ter beschikking wordt gesteld, niet zomaar kan verdwijnen in commerciële handen. 

Meer info komt nog ter beschikking. 

Deel deze pagina

Winkelmandje