Doelen

Deelta wil jouw leefomgeving helpen in het opbouwen van verbonden buurten waarin elke buurtbewoner zich thuis kan voelen. We staan achter mensen die iedereen uit de leefomgeving willen betrekken in het lokale gebeuren. In het opbouwen van een lokaal initiatief voor het belang van de leefomgeving: vinden we het enorm belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te beslissen en te participeren. Door alle betrokkenen de kans te geven om mee te genieten van de projecten & activiteiten die verder komen uit lokale initiatieven: maak je vanzelf een meer hechte en solidaire leefomgeving. Onze organisatie begeleidt lokale initiatieven met de opbouw van structuren en projecten die hun buurt op lange termijn kan bevrijden van maatschappelijke lasten, afkomstig uit onze huidige maatschappij. Verder zetten we ons in voor het vervullen van doelen die meer duurzaamheid, welzijn, welvaart, verbinding, onafhankelijkheid en samenwerking op lokaal niveau brengen.

Directe doelen

Overkoepelende doelen

Verduidelijkingen

1.  Commons of gemeengoed zijn hulpbronnen zoals grondstoffen, lucht, ruimte, kennis, gereedschap, producten of werken die toebehoren aan alle leden van een gemeenschap of samenleving. Niet – commercieel, collectief beheerd gemeengoed: verwijst naar een specifieke vorm van commons die zoals hiernet vermeld vrij zijn van commercieel gebruik of commerciële doeleinden. Verder dienen deze specifieke commons samen worden beheerd met alle betrokkenen of door een kleinere groep mensen, maar met toelating van alle betrokkennen hierin. De hulpbronnen kunnen geen privé – eigendom tenzij ze collectief beheerd worden door alle betrokkenen uit die leefomgeving.

2.  Utopisch gemeengoed: Onverkoopbare, onverhuurbare en onbelastbare commons (gemeengoed) die collectief beheerd worden en waarvan hun gebruik of productie de rechten van mensen, dieren en ecosystemen niet mogen schenden, die opgenomen zijn in de Utopische Commons  Licentie.

Deel deze pagina

Winkelmandje