Onze beweging

Doel

Eén van de hoofdoelen van Deelta is het vervullen van onze individuele en collectieve noden op een ecologisch waardige manier. Zo kan je onze beweging ook een commons initiatief noemen, aangezien we samen de uitdaging aangaan om de tragedie van het meent op te lossen*1*De leden en partners die meewerken aan de groei, behoud en uitbreiding van onze organisatie: ondersteunen hiermee de commons en/of de commons filosofie*2*Het geloof of het besef in het nut van de commons en de uitbreiding hiervan is essentieel om constructief aan de slag te gaan als lidorganisatie in onze beweging. Nieuwe inbreng is altijd wenselijk. Afkomst, leeftijd, religie, uiterlijk, is bij ons van geen enkel belang. Iedereen is welkom om zich mee te engageren in dit initiatief.

Onze beweging als voedingsbodem

Deelta stelt onze beweging voor en vzw Deelta is de organisatie achter onze beweging. Onze beweging zal worden opgebouwd uit verschillende organisaties, initiatieven, groeperingen en individuen die zich willen inzetten voor elkaars autonome groei. Deelta is dus een voedingsbodem gemaakt voor de groei van de individuele lokale initiatieven die lid zijn van onze beweging. We helpen hulpzoekende organisaties te verbinden met hulpgevende organisaties zodat ze de nodige ervaring en wijsheid kunnen opdoen om verder te groeien. In onze beweging kunnen de hulpgevende organisaties: de hulpzoekende organisaties steunen met kennis, diensten, tools of schenkingen. Zelf zijn we ook een steungevende organisatie die verschillende diensten ter beschikking zal stellen voor de leden van onze beweging.

Alle hulp wordt ook altijd gratis gegeven aan alle leden van onze beweging. Dit omdat onze beweging een bubbel voorstelt binnenin de samenleving die gebouwd is in harmonie met de natuur, en met de intentie tot bescherming ervan. Heel onze beweging en alle werken, producten, kennis en systemen die erin worden geproduceerd: zijn uitgegeven onder onze eigen licentie. Onze licentie beschermt de rechten van – mensen,- dieren – en – ecosystemen. Zo is het doel van deze bubbel om structuren, diensten en systemen die zich bevinden in de huidige samenleving: aan te vullen of te vervangen door alternatieve structuren, diensten en systemen die wel gemaakt zijn om alle mensen, dieren en ecosystemen te bevoordelen.

Producten en werken, gepubliceerd onder onze licentie: mogen alleen gebruikt worden binnen de grenzen van wat onze licentie toelaat, en dus ook binnen de kernwaarden van onze beweging. Onze beweging is niet bedoeld om bepaalde mensen of culturen uit te sluiten, maar juist om ze te integreren in een omgeving waar ruimte is voor diversiteit en pluralisme. Hier gaat men op zoekt naar gemeenschappelijke grond voor het maken van een toekomst waar tenminste onze nakomelingen kunnen gedijen, samen met hun recht tot vrijheid. 

We focussen ons op de integratie van buurtorganisaties en andere lokale initiatieven: om te handelen, produceren, ontwikkelen, delen en te ondersteunen vanuit onze beweging; voor een duurzame – en – inclusieve – toekomst van het lokale gebeuren. Vzw Deelta adviseert en begeleidt hen in de stapsgewijze integratie van hun diensten in de deelta beweging, maar ook met ze ter beschikking willen stellen voor hun eigen leefomgeving.

Beweging

De hulp die we aanbieden is altijd gratis. We zetten een economie op poten waarin geld als beloning voor hulp of dienstverlening, wordt vermeden. Onze beweging haalt zijn waarde uit individuele inzet van alle leden. Omdat geëngageerde vrijwilligers gratis informatie, dienstverlening en steun ter beschikking stellen voor iedereen in onze beweging, geniet ook iedereen mee van deze opstapelende bijdragen. We zorgen ervoor dat misbruik wordt vermeden door samenwerking en hulp te verstrekken aan de hand van samenwerkingsvoorwaarden die onze beweging gezond en rendabel houden. 

Het beschermen en uitbouwen van het gemeenschappelijke goed staat hierin centraal. Doordat we enkel ondersteuning bieden aan duurzame, solidaire en lokale initiatieven, bouwen we aan een beweging waarin alle partijen onafhankelijk kunnen worden van elkaar, maar waarin ze wel kunnen genieten van elkaars bijdragen. Zo is vooruitgang in het ontwikkelen van collectief voordelige buurtprojecten, dan ook enorm essentieel voor andere organisaties in onze beweging maar vooral voedend voor alle lokale initiatieven; en de bewoners van hun buurt. 

Samenwerking

Deelta wil met iedereen samenwerken. We doen dit door de gemeenschappelijkheid die tussen alle mensen heerst te erkennen, en deze als basis te gebruiken voor het opstarten van samenwerking. Het doel van deze samenwerking is om het individueel belang weer in balans te brengen met het collectief belang. Dit doen we aangezien we allemaal in een maatschappij leven waarin het legaal is om te streven naar maximale opbrengst, waarbij dit niet tot gemeenschappelijke welvaart leidt; en waarvan de kosten, vervuiling, schade en gecreëerde problematiek gedragen mogen worden door alle mensen, fauna en flora.

We staan open om samenwerking op te starten met commerciële organisaties of overheidsinstanties. Deze organisaties kunnen een fundamentele bijdrage leveren in het steunen van de projecten die verder komen uit lokale initiatieven en onze beweging. Hierdoor kunnen lokale organisaties het leven voor de buurtbewoners aangenamer maken en ondanks hun marktafhankelijkheid: meebouwen aan een marktonafhankelijke samenleving.

Meer info komt nog ter beschikking

Samen maken we de weg in het verlichten van onze sociaal – maatschappelijke lasten en opgelegde verplichtingen: door een alternatief samenwerkingsmodel uit te bouwen. We trachten een alternatieve oplossing te bieden voor de effecten die verder komen uit de rat-race, machtsinstanties, welvaart – ontginnende structuren, structureel geweld, consumentisme, financiële armoede, tijdslavernij,…: en groeien richting een autonome, zelfvoorzienende, circulaire en civiele samenleving.

Klik hier voor meer info

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van onze beweging of organisatie?  

Verduidelijkingen

1. De tragedie van de meent (tragedy of the commons) is een situatie waarin het streven naar maximale opbrengst van individuen niet tot collectieve welvaart leidt zoals door het economisch effect van de onzichtbare hand verwacht zou worden. De opbrengst gaat daarbij naar het individu, terwijl de kosten als externaliteit gedragen worden door het collectief. Als ieder individu het eigen belang voor laat gaan boven het voorkomen van een negatief effect voor het algemeen belang, kan dit leiden tot overexploitatie en onderbenutting. Dit gevolg van collectief handelen heeft grote implicaties voor onder andere milieubeheer.

2. Dit heeft als doel hulpbronnen toegankelijk maken voor alle leden van een groep of samenleving. Dit kunnen natuurlijke hulpbronnen zijn, zoals proper water en propere lucht, maar ook bronnen van informatie, kennis en cultuur, zoals teksten en illustraties. De hulpbronnen kunnen weliswaar in privé – eigendom zijn, maar de eigenaar geeft bepaalde vormen van gebruik vrij, zoals een weidegrond voor begrazing door vee. Onderdeel van de commons kunnen natuurlijke hulpbronnen zijn die door groeperingen, gemeenschappen of alle leden van die omgeving worden benut.

Deel deze pagina

Winkelmandje