Auteursbeleid

Inhoudstabel  Auteursbeleid

Intro

Dit document is opgesteld voor alle individuen, groepen en organisaties die met Deelta wensen samen te werken. Dit document is een uitbreiding op het document: “Gebruiksvoorwaarden Deelta” en vertelt bijkomende voorwaarden in het gebruik van onze diensten die we ter beschikking stellen voor onze gemeenschap. Dit document is van toepassing op alle diensten, werken, artikelen en content die de organisatie deelta, leden, participanten en/of partners van Deelta creëren voor de Deelta gemeenschap. 

Voorwoord

Dit document is opgesteld als gebruiksaanwijzing voor; en bescherming van; de diensten, werken en content die de organisatie Deelta, leden, participanten en/of partners van Deelta creëren voor onze website en andere digitale als niet digitale platformen. Werken, producten, content en artikelen die door de organisatie Deelta, leden, participanten en/of partners van Deelta gecreëerd worden voor onze gemeenschap, zullen altijd gelicentieerd zijn onder de Utopische Commons Licentie (Deelta licentie)

In dit document vind je de afspraken die we hebben gemaakt waaraan elke kunstenaar, producent, buurtjournalist, onderzoeker, groepering, organisatie, content-maker zich dient te houden wanneer deze artikelen of werken willen publiceren op één van onze websites; maar ook wanneer deze producten uitbrengt voor de Deelta gemeenschap, het Deelta platform en/of de Utopische deeleconomie (Deelta economie). Dit document loopt in lijn met de gebruiksvoorwaarden van Deelta en dient dan ook gezien te worden als een extensie ervan. Deze documenten dienen dus gevolgt te worden op de letter en in zijn gehele context bij het gebruikmaken van onze diensten.

Verduidelijkingen

Het auteursbeleid die Deelsta stelt voor het gebruik van diensten, systemen, producten, content, tools, applicaties en de websites van Deelta, zijn niet beperkt tot dit document maar lopen verder in het  beleidsdocument gebruiksvoorwaarden Deelta en de beleidsdocumenten waarnaar wordt verwezen in dit document.

Het geven van hulp en het bieden van bepaalde diensten doen we helemaal gratis en verwachten hiervoor niets in de plaats. Echter zijn onze diensten of hulp niet onvoorwaardelijk; De voorwaarden die hieraan gebonden zijn worden hieronder verder toegelicht en bieden volgens onze organisatie de basis voor de gemeenschap die we hierboven beschrijven. 

In dit document proberen we alles omtrent de werking van onze organisatie en de voorwaarden die we stellen, zo duidelijk en simpel uit te leggen. We doen ons uiterste best in het voorzien van afspraken die de kwaliteit, ethiek, gezondheid en samenhorigheid van onze gemeenschap verzekerd maar ook in vraag stelt. Dit niet alleen in betrekking op onze gemeenschap maar ook de omgeving waarin we deel van uitmaken.

Wat bedoelen we met:​​​​​​​

Verwante beleidsdocumenten: documenten waarnaar verwezen wordt in dit document die door de organisatie Deelta zijn gecreëerd en bedoelt zijn om het gebruik van onze diensten te verklaren of verklaren hoe onze diensten in elkaar zitten en werken. Hierna volgen alle verwante beleidsdocumenten; Gebruiksvoorwaarden Deelta, Privacybeleid Deelta, Auteursbeleid Deelta, Gedragscode Deelta en de Utopische Commons Licentie (Deelta licentie).

Deelta: Collectief van alle Deelta bewegingen, Deelta gemeenschappen en Deelta organisaties. 

Onze beweging/gemeenschap/beweging/Deeta beweging/Deelta gemeenschap: stellen alle individuen, leden, vrijwilligers, partners, groepen en organisaties voor die zich aansluiten bij onze waarden, normen en zich inzetten voor het ontwikkelen van een solidair platform voor de transformatie naar een inclusieve en duurzame samenleving.  

Organisatie Deelta/ onze organisatie: is vzw Deelta en al haar leden. Samen behouden, ondersteunen en voorzien ze gratis alle diensten voor aangesloten individuen, groepen, partners, organisaties en initiatieven. 

Leden van onze organisatie: zijn Individuen of andere rechtspersonen die effectief en erkent lid zijn bij vzw Deelta. Onze organisatie bezit een offciële lijst van alle leden van de Deelta organisatie. Op vraag mag je deze inkijken. In onze digitale gemeenschappen zullen leden van onze organisatie een erkennend extra symbool naast hun gebruikersnaam hebben.

Diensten/onze diensten: zijn advies, hulp, ondersteuning, tools, gunsten en systemen die de leden van onze organisatie gratis ter beschikking stellen. 

Tools: hulpmiddelen die door vzw Deelta ontworpen, gemaakt, gecreëerd, onderhouden worden en gratis ter beschikking worden gesteld. Zo vormt onze website, onze nieuwspagina en onze digitale gemeenschappen: een aantal van onze digitale tools. 

Onze website: https://deelta.be en webadressen die dit domein in de url bevatten. 

Onze nieuwspagina: digitale ruimte waar nieuwsartikelen worden verzameld; https://deelta.be/nieuwspagina: gepubliceerd op de website van Deelta: https://deelta.be 

WordPress berichten: informatieberichten, nieuwsberichten en nieuwsartikelen op onze website.

Informatieberichten: handleidingen, onderzoek en/of tips gepubliceerd op onze website a.d.h.v. wordpress berichten.

Matrix netwerk of matrix protocol: is een communicatie-tool dat naadloze communicatie tussen meerdere communicatieplatformen toelaat. In tegenstelling tot de meeste netwerken, kan je in matrix; gratis, decentraal, geëncrypteerd en anoniem communiceren. Matrix biedt een alternatieve oplossing tegenover conventionele netwerken. Het is open-source, up-to-date,  heeft enorm veel potentieel voor functionaliteit, is gebruiksvriendelijk, reclamevrij en op de servers van matrix zelf wordt er niet aan data-mining gedaan. 

Onze digitale gemeenschap: is een digitale ruimte (space) dat voor onze organisatie een digitale gemeenschapspagina voorstelt in de element applicatie op het matrix netwerk. Deze gemeenschapspagina’s worden door onze organisatie opgericht, onderhouden en gemodereerd door een aantal aangestelde leden of vrijwilligers van onze beweging. Op deze gemeenschapspagina’s bevinden zich gesprekken of communicatiekanalen die ook door aangestelde leden of vrijwilligers van onze beweging worden gemodereerd. 

Leden van “onze digitale gemeenschappen” of “digitale Deelta gemeenschappen”: zijn gebruikers, partners, cooperanten, werkgroepen, teams, individuen die deel uitmaken van de gesprekskanalen in minstens één van onze digitale gemeenschappen. We noemen ze leden van onze digitale gemeenschap in de element applicatie. 

Ons platform/solidair platform/ Deelta’s platform/platform: Alternatieve sociale kaart of verzamelingspagina op onze website van partners, groepen en organisaties die zich identificiëren als lid van de Deelta beweging/gemeenschap. Het solidair platform zal binnekort ter beschikking komen op onze website. Samen zetten zij zich in voor onze gemeenschap en bouwen actief mee aan de Utopische deeleconomie en/of de voedingsbodem voor zelforganiserende – lokale – initiatieven die zich inzetten voor elkaars lokaal en collectief welzijn; begeleid door de fundamenten van deelta. Deze vind je op de webpagina: https://deelta.be/fundamenten onder de rubriek: kernwaarden van Deelta. 

Utopische  deeleconomie (Deelta economie): Duurzaam bottom-up systeem waarbij de participanten hun noden maximaal onafhankelijk vervullen a.d.h.v. zelfvoorziening en benutting van hun individueel aandeel in de collectieve opbrengst van hun omgeving op een maximaal duurzame wijze. Productie van goederen en het aanbieden van diensten gebeurt gratis met als doel andere participanten in deze economie te helpen met het thuisbrengen van kennis en nieuwe, duurzame en zelfvoorzienende systemen waardoor ze zelf onafhankelijk hun andere noden nu ook verder kunnen vervullen en de systemen hiervoor zelf kunnen maken en onderhouden. Deze economie steunt volledig op circulaireit, recycling, upcycling samen met behoud, uitbreiding en bescherming van de natuur en collectieve omgeving. 

Tragedie van de meent (tragedy of the commons): is een situatie waarin het streven naar maximale opbrengst van individuen niet tot collectieve welvaart leidt zoals door het economisch effect van de onzichtbare hand verwacht zou worden. De opbrengst gaat daarbij naar het individu, terwijl de kosten als externaliteit gedragen worden door het collectief. Als ieder individu het eigen belang voor laat gaan boven het voorkomen van een negatief effect voor het algemeen belang, kan dit leiden tot overexploitatie en onderbenutting. Dit gevolg van collectief handelen heeft grote implicaties voor onder andere milieubeheer.

Derde partij/derden/andere partijen: individuen, bedrijven of overheidsinstanties die niet worden gemanaged of gecontrolleerd worden door vzw Deelta als legeale entiteit.

Wij/ons/we: vzw Deelta

jij/u/jouw: jij als individu, ongeacht of in geval je gebruik maakt van onze diensten namens uzelf of iemand anders. 

Gebruiksbeleid

Nieuwspagina

  1. Individuen, groeperingen en organisaties dienen zich duidelijk “akkoord” te verklaren met de beleidsdocumenten van onze website om nieuws, onderzoek en handleidingen op onze nieuwspagina te kunnen publiceren. Het publiceren van nieuwsartikelen gaat zolang ze de gebruiksvoowaarden, privacybeleidgedragscode, auteursbeleid en de Utopische Commons Licentie (Deelta licentie) van onze organisatie niet schenden. 
  2. Het plaatsen van nieuws gaat echter alleen in de vorm van nieuwsartikelen/wordpress berichten die alleen tekstbestanden, pdf-bestanden, excel-bestanden, tekst, afbeeldingen en weblinken mogen bevatten. De weblinken van video’s en ingebedde videos die leven op andere websites zijn ook toegestaan. Video’s zelf echter niet omdat deze veel ruimte innemen waardoor het gebruik van deze website kostelijk zou kunnen worden.
  3. Wanneer u bestanden groter dan 2 megabyte wilt gebruiken in nieuwsberichten of andere wordpress-berichten, dan dient u hiervoor eerst toestemming te vragen aan de organisatie van Deelta. Dit kan u doen via het contactformulier op onze website. Probeer altijd kleinere bestanden te gebruiken om de netwerk lading te verzachten. 
  4. Alle foto’s en afbeeldingen worden geregeld en handmatig op onze website omgezet naar lichtere bestanden zonder dat de kwaliteit van de foto’s of afbeeldingen verloren gaat.
  5. Door gebruik te maken van onze nieuwspagina ga je akkoord dat content, bestanden, afbeeldingen, foto’s, text en weblinken en ingebedde videos die door jou zijn geplaatst op onze website, kan en mag aangepast, verandert, bewerkt of verwijdert worden zonder jouw toestemming; door of op bevel van de organisatie van Deelta.

6. Elk individu is vrij om zich aan te melden als buurtjournalist, onderzoeker, content-maker voor onze nieuwspagina. Echter kan dit alleen wanneer dit individu zich inschrijft in naam van zichzelf of vertegenwoordiger, vrijwilliger, werknemer, cooperant, partner van een groep of organisatie waarvan hun organisatiestructuur en handelswijze in lijn ligt met de gebruiksvoorwaarden, gedragscode, auteursbeleid, privacybeleid en de licentie van Deelta. Zo worden de vertegenwoordigers van organisatiestructuren uitgesloten om nieuws, onderzoek of handleidingen op onze nieuwspagina te publiceren wanneer:

● deze zich voordoen dat ze een groep mensen, organisatie of gemeenschap vertegenwoordigen maar waarin een gesloten hiërarchische beloningsstructuur- en/of beslissingsstructuur aanwezig is en/of waarin niet alle leden die ze zouden vertegenwoordigen toestemming hebben gegeven over hun vertegenwoordiging, de beloning, hiërarchische beslissing en/of beloningsstructuur. Deze structuren onderscheiden buren, cooperanten, collega’s en partners van elkaar a.d.h.v. misbruik, beloningen, macht en/of inspraak. Dit vormt dan ook een onstabiele basis om samenwerking te harmoniseren die ongelijkheid en ongelijke zeggenschap in de hand brengt. 

● hun handels wijze of organisatiestructuur de gebruiksvoorwaarden, gedragscode, auteursbeleidhet privacybeleid of de licentie van Deelta schendt.

● deze commerciële of winstzoekende groeperingen of organisaties voorstellen zoals bijvoorbeeld bedrijven en vennootschappen. De manier waarop winstzoekende organisaties handelen hangt steeds af van de personeelskost, grondstofkosten, productiekosten, transportkosten,…. Winst zoekende organisaties trachten hun winsten te maximaliseren. Dit gaat dan ook vaak ten kosten van een eerlijke beloning voor het werk van het personeel, of van onze collectieve grondstoffen en ruimte om de productie en grondstofkosten zo laag mogelijk te houden. 

Verder leggen commerciële organisaties onnodige systematische druk op het gebruik van collectieve gronden en grondstoffen om zichzelf te onderhouden met de bevordering van de consumptie maatschappij. Nood aan omzet creëert ruimte tot aanbrengen van indirecte als directe schade aan onze directe omgeving en is niet te voorkomen door welk handelsbeleid dan ook omdat elk handelsbeleid beperkt is door de kosten of het maken van verlies in de nodige ecologische omvorming ervan en met faillissement als gevolg. Deze organisatiestructuren dragen dan ook bij aan de tragedie van de meent. Onze organisatie wil de transitie naar een samenleving gebaseerd op autonomie en zelfvoorziening stimuleren waarin deze handelsstructuren niet meer essentieel zijn voor welzijn of welvaart van de samenleving. 

● deze rechtstreeks als onrechtstreeks mensen, dieren, onze collectieve grondstoffen en ruimte: uitbuit, verwaarloosd, vernietigd, vergiftigt, rechtstreeks of onrechtstreeks schaadt of de verwaarlozing van de omgeving en levende wezens promoot of stimuleert. 

8. Elk individu kan zich aanmelden om nieuws te schrijven op onze nieuwspagina. Het aanmeldingsproces kan via e-mail en via het contactformulier of inschrijvingsformulier voor het publiceren van nieuws op onze website. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen vanuit Deelta met dit individu. In of na het aanmeldingsproces zal het individu een vragenformulier dienen in te vullen om onze organisatie duidelijkheid te geven over de identiteit, auteurs- en wordpress-ervaring als de handelswijze van het individu of vertegenwoordiger van een groep of organisatie. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd zal een moderator een gebruikersaccount maken op onze website met de machtigingen om nieuwsartikelen te publiceren startend van de back end van onze website. Hier voorzien we ook een korte handleiding. De vrijwilligers die onze website beheren zijn gemachtigd om algemene gebruikersaccounts; de benodigde rechten en toegang te verlenen voor het publiceren en bewerken van eigen posts.

9. Alleen de vrijwilligers die onze website onderhouden, hebben toegang tot de opgegeven gegevens van individuen die zich hebben ingeschreven op onze website. Dit geldt ook voor de opgegeven antwoorden in de vragenlijst; noodzakelijk voor het aanmelden als buurtjournalist onderzoeker of contentmaker op onze nieuwspagina. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in de cloud van onze service-provider en zijn alleen strikt toegankelijk voor bepaalde leden binnen onze organisatie die ook het beschermen van persoonlijke informatie als taak hebben. Als organisatie zorgen we ervoor dat alleen mensen met de benodigde kennis en ethische aspiratie, toegang hebben tot uw gegevens en deze toegang alleen gebruiken wanneer noodzakelijk. In bepaalde omstandigheden kan onze service-provider toegang hebben tot gegevens in de cloud. Meer info hierover vind je hier. Wil je meer weten over hoe onze organisatie je gegevens verwerkt. Klik hier voor meer info.

10. Buiten het feit dat onze organisatie tegen censuur is, dienen er toch een aantal voorwaarden gekoppeld te worden aan het recht tot het plaatsen van nieuws op onze website. Hieronder bevinden zich voorwaarden omtrent wat niet gepast is als inhoud, nieuws, informatie artikelen of als content op de nieuwspagina van onze website:

●inhoud die onrechtstreeks als rechtstreeks de gebruiksvoorwaarden, gedragscode, auteursbeleid, privacybeleid of de licentie van Deelta schendt;

●inhoud die fictief is. Onze nieuwspagina is een medium om het gebeuren op lokaal niveau vast te leggen en te delen met de rest van de wereld. Het is vanzelfsprekend dat de inhoud de waargebeurde feiten zuiver weergeven worden;

●reclame voor commerciële doeleinden, initiatieven of organisaties;

●inhoud gekopieerd uit auteurs-beschermde werken die niet mogen gekopieerd en/of gepubliceerd, gedeeld worden op andere websites tenzij de voorwaarden voor het delen en herpubliceren worden uitgevoerd zoals het hoort.

  1. Wanneer men nieuws wil publiceren over, omtrent of die te maken heeft met conflictsituaties, situaties waarin de mening tussen buurtbewoners onderling of met andere organisaties en groeperingen is verdeeld; dient men extra voorzichtig en onpartijdig te zijn. Zelf in situaties waarin al makkelijk geneigd is een schuldige aan te duiden voor het lokaal verlies of onterecht dat is aangedaan, dient men inhoudelijk de feiten weer te geven en tegelijkertijd de focus te houden op het schrijven van inhoud die de partijen in conflict met elkaar helpt te verzoenen, verbinden en hen poogt te stimuleren in het constructief oplossen van hun dispuut/situatie; of hen te verlossen van hun verlies; en dit al dan niet aan gemeenschappelijke waarden of grond. Een nieuwspagina is een krachtig gereedschap voor het vormen van een mening bij de lezers. Het nieuws bestemd voor onze nieuwspagina en dient geschreven te zijn van uit het perspectief om mensen met een andere achtergrond en mening bij elkaar te brengen om samen constructief te werk te kunnen gaan in het opbouwen van een hechte samenleving. Dit ongeacht wie en wat die persoon gedaan heeft. We willen een weg bieden naar verlossing niet beoordeling. 
  1. Individuen die lid, partner, cooperant of werknemer of werkgever zijn van een organisatie waarvan hun acties, de handelswijze of organisatie structuur de gebruikersvoorwaarden, gedragscode, privacybeleid, auteursbeleidof de licentie van Deelta schendt: mogen zich enkel en alleen inschrijven als buurtjournalist, onderzoeker of content-maker voor de nieuwspagina van onze website; indien deze individuen niet in naam van die groepering of organisatie publiceert die onze waarden, voorwaarden en/of beleid rechtstreeks of onrechtstreeks schendt. Deze individuen mogen alleen nieuws publiceren op onze nieuwspagina wanneer deze zichzelf vertegenwoordigen of een andere groepering/organisatie vertegenwoordigen als nieuws-publicerend  die wel de beleidsdocumenten en licentie van Deelta nauwkeurig volgt. 

13. Individuen, partners, groeperingen of organisaties die toegang en toestemming krijgen om nieuws te plaatsen op onze website, krijgen dit in de vorm van een gebruikersaccount op van onze website; in wordpress waarmee ze enkel en alleen het nieuwsartikelen en informatie artikelen kunnen plaatsen. Verder kunnen ze enkel hun zelf geplaatste publicaties aanpassen of verwijderen.

14. Deelta heeft de macht om publicaties te verwijderen wanneer deze de eigenwaarden,  samenwerkingsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, gedragscode, auteursbeleid, privacybeleid of de licentie van Deelta schendt. Wanneer er artikelen worden geplaatst die de credibiliteit of het imago van Deelta kunnen beschadigen zullen deze ook verwijderd worden. Hiervan worden de organisaties dan ook onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer hun artikel, opinie, verhaal, onderzoek, handleidingen, ervaringen, tips of informatiepagina’s worden verwijderd. 

Wanneer het in ogen van onze organisatie gaat om een kleine fout zal er aan de nieuwsschrijver gevraagd worden om dit bericht aan te passen. Aangezien we eigenlijk een nieuwspagina zouden willen voorzien die zo min mogelijk gecensureerd kan worden, doen we ons best in het informeren van onze gebruikersvoorwaarden en aanverwante beleidsdocumenten bij het starten van samenwerking met organisaties die nieuws of artikelen op onze website brengen. We adviseren iedereen die zich inschrijft op onze website om artikelen te publiceren voor onze nieuwspagina, om ons op de hoogte te brengen wanneer ze onze voorwaarden in vraag stellen, of zouden willen verwerpen; wanneer deze voor hen niet waardig/ logisch blijken, tegenstrijdig zijn of tegen in gaan op de wetgeving of de werkwijze, ethiek en doelstelling van onze organisatie; alvorens ze de benodigde rechten en toegang worden verleend om gebruik te maken van onze nieuwspagina. 

Het verwijderen van posts of vragen om deze aan te passen is dan ook iets wat tegenstrijdig lijkt met wat we zouden willen. Natuurlijk dient de waarde die aan ongecensureerde informatie wordt gegeven in evenwicht te zijn met de waarden en het nastreven van onze doelen waar onze organisatie voor staat zoals ieders individueel als het collectief belang. Aangezien we noodzakelijk theoretisch kunnen censureren ligt de focus en de norm niet op het censureren maar in het elkaar proberen begrijpen en daaruit verder werken aan een oplossing voor beide partijen. Verder kunnen artikelen worden aangepast zodat deze in overeenstemming zijn met de eigen waarden, gebruiksvoorwaarden, gedragscode, auteursbeleidprivacybeleid en de licentie van onze organisatie. We gaan ook nooit censureren zonder de organisatie hiervan op de hoogte te brengen of hen de optie te geven het aan te passen. Bij twijfel kunnen ze altijd met ons communiceren alvorens ze publiceren. 

15. Houd best altijd een kopie bij van het bericht of nieuwsartikel dat geplaatst wordt op de nieuwspagina van Deelta.

16. De berichten of nieuwsartikelen die u met de website van Deelta deelt, mag door Deelta verder gebruikt, bewerkt en gedeeld worden voor openbare doeleinden.

17. Wanneer individuen, groeperingen of organisaties vermeld worden in het artikel dat door jullie organisatie geschreven is, dienen zij hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze individuen, groeperingen of organisaties hebben het recht om de vermelding niet te aanvaarden en kan aan onze organisatie vragen of we dit nieuws willen verwijderen. Natuurlijk kan dit nieuws door de nieuwsbrenger ook aangepast worden.

18. Als je content via onze dienst deelt, dan geef je Deelta een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins voor journalistieke doeleinden te gebruiken.

19. Alle nieuwsartikelen en informartie artikelen die u op onze nieuwspagina en dus op onze website wild publiceren of gepubliceerd zijn; worden altijd gelicencieerd onder de Deelta licentie. Klik hier voor meer info.

Deel deze pagina

Winkelmandje