Visie

Als organisatie willen we een voedingsbodem uitbouwen die leven geeft aan samenwerking tussen diverse mensen uit eigen en  andere leefomgevingen om meer welzijn, inclusie, verbinding, duurzaamheid, onafhankelijkheid en welvaart onder de bewoners thuis te brengen; en dit in harmonie met de natuur.

We stimuleren geëngageerde mensen om het roer in eigen handen te nemen en zelf gratis lokale diensten te ontwikkelen die de levenskwaliteit van de inwoners uit hun buurt verbeteren; maar ook die van andere buurten.

Aangezien het ter beschikking stellen van gratis diensten voor elkaar, de zuiverste vorm van solidariteit is: focussen we ons als organisatie om straten, buurten, gemeenschappen en leefomgevingen te helpen in marktonafhankelijke ontwikkeling. Solidariteit met elkaar niet hoeft te leiden onder hedendaagse financiële barrières.

Een titel toevoegen

Marktonafhankelijke ontwikkeling is noodzakelijk om samenlevingen en haar leden te verlossen van welvaart-ontginnende structuren. Deze zorgen ervoor dat alle leden van de samenleving hun aandeel in de rijkdom van de maatschappij verliezen terwijl de economische groei toch toeneemt; en de rijkdom van de rijkste 1% ook blijft toenemen ten koste van alle andere leden van de samenleving.

Collectief beheer

Om deze redenen starten we met het uitbouwen van een beweging voor het creëren van niet – commercieel, collectief beheerd  gemeengoed*1*: als toekomstige bron van welvaart in handen van alle leden van de samenleving.

Dit gemeengoed zal bestaan uit gronden, producten, systemen, werken, tools, software en diensten: die de toegang tot welvaart en de uitbreiding ervan garandeert voor alle leden van de samenleving.

De Deelta beweging zet zich in voor de ontwikkeling van een ethische, koolstofneutrale en ecologisch verantwoordelijke  leefomgevingen waarin een circulaire economische basis, het beschermen, uitbreiden en onderhouden van de natuur centraal staan.

Vzw Deelta ondersteunt de Deelta – beweging door gratis tools en  diensten ter beschikking te stellen aan deze. De focus van onze beweging ligt in het ondersteunen, opbouwen en verbinden van inclusieve lokale initiatieven die samenwerken om duurzame projecten thuis te brengen in elkaars buurt.

Tegelijkertijd zal onze vzw zich focussen op de lokale ontplooiing en ontwikkeling van zelfvoorzienende systemen (niet – commercieel, collectief beheerd gemeengoed). Verder experimenteren we met bindende beslissingsmechanismen voor het collectief beheer van deze systemen en ander gemeengoed. Het opbouwen van zelfvoorzienende systemen maakt de weg naar een circulaire lokale economie mogelijk, waarin er geen afval meer wordt geproduceerd. Wat in een lineaire economie (take, make, waste) in de eerste plaats wordt gezien als een afvalproduct, kan hier gebruikt worden als een grondstof om nieuwe waarde uit te creëren.

Klik hier voor meer info

Utopisch gemeengoed

In de publicatie van het boek “Van geldheerschappij naar sociaal anarchisme” op onze website, beschreef Siebren Bellemans hoe we vanuit de huidige wetgeving: gemeengoed kunnen creëren dat beschermt blijft als gemeengoed voor komende generaties, en dus niet meer verhuurt of verkocht kan worden. Alle betrokkenen hebben toegang tot dit gemeengoed, en beschikken over gelijkwaardig beslissingsrecht om er samen over te beslissen. Dit gemeengoed wordt dus collectief beheerd door alle betrokkenen.

In dit boek werd een juridisch kader uitgewerkt dat de oprichters van dit gemeengoed beschermen tegen misbruik en alle mogelijkheid op free -riding. De oprichting van overkoepelende organisaties met als taak om dergelijke gemeengoeden te beschermen: is dan ook essentieel.  Deze overkoepelende organisaties zouden de volgende taken hebben: 

    1. Utopische Commons Licentie beschermen;
    2. het specifieke organisatiemodel te beschermen dat gebruikt wordt door de lokale organisaties die het gemeengoed beheren;
    3. de notariële akte van dergelijke gemeengoederen te beschermen.

Deze documenten spelen een crusiale rol in het realiseren van een soort gemeengoed dat de rechten van mensen, dieren en ecosystemen beschermt. Het garandeert duurzaam gebruik van dit vastgoed en zorgt ervoor dat de productie van middelen, het gebruik en de verwerking ervan: enkel is toegelaten onder methoden die de leefomgeving niet kunnen schaden, maar juist zuiveren. Dit gemeengoed is dus niet zomaar gemeengoed. We noemen het: utopisch gemeengoed*2*.

Vzw Deelta zal in tussentijd de Utopische Commons Licentie beschermen en meehelpen aan de oprichting van dergelijke overkoepelende organisaties. Verder zoeken we naar kapitaal a.d.h.v. donaties en schenkingen: om privaat goed om te zetten naar utopisch gemeengoed.

Verduidelijkingen

1.  Commons of gemeengoed zijn hulpbronnen zoals grondstoffen, lucht, ruimte, kennis, gereedschap, producten of werken die toebehoren aan alle leden van een gemeenschap of samenleving. Niet – commercieel, collectief beheerd gemeengoed: verwijst naar een specifieke vorm van commons die zoals hiernet vermeld vrij zijn van commercieel gebruik of commerciële doeleinden. Verder dienen deze specifieke commons samen worden beheerd met alle betrokkenen of door een kleinere groep mensen, maar met toelating van alle betrokkennen hierin. De hulpbronnen kunnen geen privé-eigendom tenzij ze collectief beheerd worden door alle betrokkenen uit die leefomgeving.

2.  Utopisch gemeengoed: Onverkoopbare, onverhuurbare en onbelastbare commons (gemeengoed) die collectief beheerd worden en waarvan hun gebruik of productie de rechten van mensen, dieren en ecosystemen niet mogen schenden, die opgenomen zijn in de Utopische Commons Licentie.

Deel deze pagina

Winkelmandje