Oprichtingsredenen van Deelta

We hebben een organisatie opgericht uit vrijwilligers die een voedingsbodem willen maken voor de transitie van een geprivatiseerde naar een collectief beheerde samenleving*1*. Het doel is om ieders aandeel in de maatschappij weer te herstellen zodat iedereen het recht heeft op de welvaart eruit. We willen mensen verlossen van nationale als internationale schuldeisers die alle economieën op de wereld ketenen aan onbetaalbare schulden (bronnen). De wetgeving verankerd bij ontwerp de burger aan de genadeloosheid van deze markten. Hierdoor is de hedendaage werking van de huidige maatschappij: geen waardige basis om een inclusieve, duurzame, verbonden en welvarende samenleving uit op te bouwen. 

Om deze redenen identificeren we onze beweging met fundamenten die een voedingsbodem vormen om een inclusieve, duurzame en welvarende leefomgeving uit kan ontwikkelen. We nemen deel aan het activisme en gelobby zodat we druk kunnen uitoefenen op de makers van de huidige wetgeving, om de samenleving ook van boven naar beneden inclusief, eerlijk en duurzaam te maken.

Tegelijkertijd trachten we een parallelle samenlevingsstructuur op te bouwen die werkt binnenin het kader van de huidige wetgeving. We starten uit het idee dat we als mens weer in harmonie dienen te leven met de natuur; om ons toekomstig bestaan hier op aarde te kunnen verzekeren. Hiervoor is het essentieel dat we niet alleen rechten toekennen aan mensen maar ook aan dieren en ecosystemen; en dus ook aan de natuur waar we ook deel van uitmaken. De rechten tot bevrijding van de mens, dieren en ecosystemen vormen dan ook de kern waaruit we beginnen. Het recht tot bevrijding vormt de fundamentele factor om te voorkomen dat rechten van de ene, die van een ander zou mogen schenden. 

Aangezien in de huidige wetgeving, de rechten van de mens, dieren of ecosystemen niet zijn opgenomen of bindend zijn: gebruiken we een Utopische Commons Licentie waarin we deze rechten opnemen. We gebruiken de licentie om onze diensten, werken en producten die verder komen uit de organisatie, de gemeenschap, de economie of de samenleving die Deelta ontwikkeld: te beschermen tegen misbruik. Deze licentie beschermt deze rechten ook in het gebruik van deze producten, diensten,… Aangezien een licentie beschermd wordt door auteursrecht, biedt deze vergunning een wettelijke basis waaruit we de noodzakelijke fundamenten kunnen beschermen waaruit onze inclusieve economie kan groeien. 

Meer info komt nog ter beschikking

We steunen organisaties en individuen in het opbouwen van projecten en buurtactiviteiten, die buurtbewoners verbind en hen stimuleert om samenwerking aan te gaan voor het ontwikkelen van een duurzame en verbonden leefomgeving. 

Klik hier voor meer info

Verder leggen we de focus in onafhankelijke ontwikkeling van de markt maar ook van gecentraliseerde machtsinstanties. Deze leveren vandaag de dag nog steeds steun aan verwoestende en uitbuitende praktijken die niet alleen het welzijn van de mens verwaarloosd, maar ook die van de natuur. 

Meer info komt nog ter beschikking

Verduidelijkingen

1.   Collectief beheerd: beheerd door alle betrokkenen van een groep, straat, buurt, gemeenschap of leefomgeving.

Deel deze pagina

Winkelmandje